Motioner & förslag

Motioner & förslag

Region Skåne ansvarar för den skånska hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, regional utveckling och vissa kulturfrågor.

Nedan hittar du de förslag vi lagt i regionen under de senaste åren.
Miljö & Klimat 

2023 Motion: Installera fler solceller på Region Skånes fastigheter

2021 Motion: Inrätta ett klimatpolitiskt råd i Skåne

2021 Motion: Värna den skånska skogen

2020 Motion: Värna Öresund

2019 Motion: Klimatneutralt Byggande 

 

Hälso- & sjukvård

2024 Motion: Avgiftsfritt TBE-vaccin till skånska barn

2023 Initiativärende: En mer jämlik bröstcancerscreening

2023 Yrkande: Utöka bidragen till organisationer som arbetar med barn och ungas psykiska hälsa

2023 Yrkande: Korta köerna till logopedin

2023 Initiativärende: Erbjud tonårskillar avgiftsfritt HPV-vaccin

2023 Initiativärende: Stärk osteoporosvården i nordvästra Skåne

2023 Initiativärende: Plan för fler vårdplatser i Helsingborg

2023 Initiativärende: Öppna en gemensam korttidsavdelning med kommunen på Helsingborgs lasarett

2022 Yrkande: Avgiftsbefria vården för våldtäktsoffer

2021 Motion: En barnmorska på aktivt förlossning

2021 Motion: Inför kulturdoulor för en jämlikare förlossningsvård

2021 Motion: Skapa rörelseglädje och social tillvaro för 60+

2021 Initiativärende: Avgiftsfri HPV-vaccination till alla upp till 26 år

2021 Initiativärende: Se till att Flyktinghälsan får finnas kvar

2021 Motion: Utveckla Mariamottagningarna i Skåne

2021 Motion: Inrätta Våld i Nära Relationer-team 

2020 Initiativärende: Statsbidrag för att stärka barn- och ungdomspsykiatrin.

2019 Motion: En tryggare förlossningsvård

2019 Motion: Avhopparverksamhet på Region Skånes Sjukhus 

2019 Initiativärende: HBTQ-utbildning i den skånska vården. IOP (idéburet offentligt partnerskap) med RFSL

 

Kollektivtrafik

2022 Initiativärende: Underlätta för cyklister i kollektivtrafiken

2022 Initiativärende: Underlätta för människor som flyr Ukraina

2022 Initiativärende: Färdtjänst: Stoppa avslagen mot synnedsatta

2021 Initiativärende: Skydda spårreservaten längs Simrishamnsbanan och Östervärn Bragarp.

2020 Motion: Inför naturbussar i Skåne

 

Demokrati och mänskliga rättigheter

2023 Initiativärende: Tillskriv regeringen om bistånd till Palestina/Israel-konflikten

2023 Initiativärende: Ge humanitärt bistånd till Palestina

2023 Motion: Ta hänsyn till barnens bästa i politiska beslut

2020 Motion: Region Skåne behöver anta Deklaration för en stark demokrati

2020 Initiativärende: Stå upp för kvinnorna i Polen (i abortfrågan)

2019 Motion: Inför Medborgarbudget i Region Skåne

 

Regional utveckling

2023 Yrkande: Stödpaket till Skånes folkhögskolor

2022 Yrkande: Nej till nya kärnkraftverk i Skåne

2020 Initiativärende: Stöd till idéburna lokalhållare

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter