MP Skånes regionpolitiska program

Vårt regionpolitiska program lägger grunden för den politik vi driver i Region Skåne. Läs hela programmet här.

Våra viktigaste frågor hittar du också i vårt regionala valmanifest inför valet 2022. Valmanifestet hittar du här.