Alliansen avvecklar HBTQ-utbildningen i Region Skåne

Lyssna

Alliansen står fast vid sitt beslut att avveckla den nuvarande HBTQ-utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal i Region Skåne. På dagens sammanträde i regionala utvecklingsnämnden beslutades att RFSL får fortsätta utbildningen i år, men att satsningen sedan avslutas. ”Det är beklagligt att styret inte tar bemötandet av HBTQ-personer i vården på större allvar”, säger Thomas Hansson, ledamot för Miljöpartiet i regionala utvecklingsnämnden.

Miljöpartiet har ända sedan den styrande Alliansen i januari i år drog in anslagen till HBTQ-utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal kämpat hårt för att satsningen ska återinföras. Det är en viktig utbildning för att förbättra bemötandet av och kunskapen om HBTQ-personer inom hälso- och sjukvården, men tyvärr har styret tidigare sagt nej till Miljöpartiets förslag. Därför välkomnar Miljöpartiet att regionala utvecklingsnämnden på ett i sista stund extrainsatt ärende idag beslutat att tillfälligt återinföra anslagen till utbildningen. Under 2019 ska en miljon kronor betalas ut till RFSL för utbildningsinsatser som redan var inplanerade i år.

– Alliansen har tidigare slagit dövörat till och vägrat att lyssna både på oss och på RFSL, så det är glädjande att de nu i alla fall tillfälligt har ändrat sig. Nu hoppas vi att de också ska ompröva beslutet att lägga ner utbildningen nästa år, säger Thomas Hansson, ledamot i regionala utvecklingsnämnden och vice ordförande i folkhälsoberedningen.

Beslutet idag innebär att Alliansen fortfarande står fast vid att avveckla utbildningen. Efter utbildningsinsatserna 2019 avslutas samarbetet med RFSL. Istället ska en annan typ av HBTQ-utbildning ske som del av ett större likarätts-arbete i personalnämnden, med kraftiga besparingar som följd. Från att Region Skåne tidigare lagt en miljon kronor enbart på den nuvarande HBTQ-utbildningen ska nu 900 000 kronor täcka både HBTQ-utbildning och det likarätts-arbete som redan pågår.

– Kalkylen går inte ihop. Det är uppenbart att Alliansen inte tycker det här är en viktig fråga. Det är svårt att förstå varför de inte vill ta del av den expertkunskap och erfarenhet som finns i RFSL. Varken en webbutbildning eller temadagar kan ersätta den skräddarsydda utbildning som RFSL arbetat fram under många år, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne.

HBTQ-utbildningen genomförs av RFSL genom HBTQompetens och har funnits sedan 2014. När Alliansen tidigare i år drog in anslagen till utbildningen var det redan inplanerat att en rad verksamheter och enheter i Region Skåne skulle få ta del av utbildningen. Sedan dess har RFSL inte fått något besked om vad som ska hända.

– Dialogen med RFSL har varit under all kritik. Det ska inte behöva gå fem månader innan ett tydligt besked kommer. Det är bra att RFSL nu får årets pengar, men gång på gång får vi höra hur Alliansens dialog med föreningar och organisationer som samarbetar med Region Skåne brister. Det skadar Region Skånes anseende och visar på ett bristande intresse för den idéburna sektorn, säger Mätta Ivarsson.

Miljöpartiet satsar i det budgetförslag som presenteras nästa vecka två miljoner kronor så att den nuvarande HBTQ-utbildningen kan finnas kvar och utvecklas. Då kan tempot höjas och fler verksamheter och medarbetare få del av utbildningen. Dessutom föreslår Miljöpartiet ett så kallat idéburet offentligt partnerskap mellan Region Skåne och RFSL, för att långsiktigt garantera utbildningen.

– Bemötandet av HBTQ-personer brister många gånger inom vården och både den fysiska och psykiska ohälsan är oroväckande hög. Region Skåne skulle vinna mycket på ett fördjupat samarbete med RFSL. De har en kunskap om normkritik, diskriminering och HBTQ-personers särskilda villkor som saknas internt i Region Skåne, säger Thomas Hansson.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: