Alliansen säger nej till Mp:s hbtq-förslag

Lyssna

Alliansen med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna fortsätter att prioritera ner hbtq-arbetet i Region Skåne. Efter att tidigare ha tagit bort finansieringen av hbtq-utbildning av vårdpersonal säger styret nu också nej till Mp:s förslag om ett långsiktigt samarbete med RFSL.

Miljöpartiet har i ett initiativärende föreslagit att Region Skåne ska ingå ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP) med RFSL för att utbilda skånsk vårdpersonal i hbtq-frågor. Det skulle stärka hbtq-personers rättigheter och förbättra bemötandet i den skånska hälso- och sjukvården. På dagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden sa Alliansen med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna nej till förslaget.

– Det är svårt att förstå hur Alliansen resonerar. Hbtq-personer är en särskilt utsatt grupp som många gånger känner sig illa bemötta av vården. De signalerna måste vi ta på allvar och därför vill Miljöpartiet förbättra utbildningen av vårdpersonalen i Region Skåne i ett långsiktigt samarbete med RFSL, säger Mätta Ivarsson, gruppledare och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden för Miljöpartiet.

Miljöpartiet la initiativärendet när det tidigare i år stod klart att Alliansstyret drar in finansieringen av den hbtq-utbildning som RFSL genom HBTQompetens genomfört sedan 2014. Utbildningen har varit framgångsrik i att utbilda personal i normkritik och hbtq-personers livsvillkor. Istället föreslås att hbtq-utbildning ska vara del av det ordinarie likarättsarbetet och ske på basnivå, men några konkreta förslag finns inte. Frågan skjuts istället till personalnämnden.

– Vårt förslag står inte i motsats till en bredare likarättsutbildning, som vi naturligtvis stödjer. Men hbtq-utbildningen är en fördjupad utbildning som arbetats fram under de senaste åren med mycket goda resultat. Med ganska små medel skulle den kunna skalas upp och nå fler enheter, men istället väljer Alliansen att lägga ner den. Det kan inte tolkas på något annat sätt än att Alliansstyret faktiskt inte prioriterar frågan, säger Mätta Ivarsson.

– Vi är nu i en situation där Alliansen stoppat finansieringen av den utbildning som redan finns men ändå inte har någon plan på hur den ska ersättas eller var pengarna ska tas ifrån. Det gör att både pågående och planerade utbildningsinsatser blir hängande i luften.

I beslutat pekar Alliansen på interna utbildare som ett alternativ.

– Alliansen verkar tro att Region Skåne kan allting bäst själv. Men så är det ju inte. RFSL sitter på en enorm kunskap i den här frågan och det ska vi självklart använda oss av. Samarbete med civilsamhället är både viktigt och ett effektivt sätt att komma till rätta med exempelvis diskriminering. Alliansens motstånd mot det här får oss undra varför de är så rädda att bjuda in organisationer och föreningar för att förbättra den skånska hälso- och sjukvården. Nu hoppas vi att personalnämnden genomför det här istället, säger Mätta Ivarsson.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: