Alliansen sviker kulturen i Skåne

Miljöpartiet reagerar med bestörtning på den kulturbudget som den styrande Alliansen i Region Skåne har klubbat. Regionmuseet i Kristianstad får ett kraftigt sparbeting på 1,5 miljoner kronor.

Ida Nilsson, ersättare i kulturnämnden för MP, är starkt kritisk mot den kulturbudget som Alliansen klubbat.

Den kulturbudget som den styrande Alliansen med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna beslutat om för nästa år innebär en kraftig besparing på Regionmuseet i Kristianstad. Regionbidraget sänks med 1,5 miljoner kronor – från 16 miljoner till 14,5 miljoner kronor. Det innebär en sänkning på drygt nio procent.
I ett brev till samtliga ledamöter i kulturnämnden varnar museet för att det enda sättet att klara besparingen är antingen att säga upp personal eller att stänga en av regionmuseets filialer. Idag driver regionmuseet också tre utemuseer, Åhus museum samt Filmmuseet och Järnvägsmuseet i Kristianstad. Skulle personal sägas upp kan det enligt museet bli tal om att minska den pedagogiska verksamheten, med färre skolbesök som följd, eller försämra arbetet med de kulturhistoriska samlingarna.

– Alliansens budgetförslag slår stenhårt mot Regionmuseet i Kristianstad. Priset får personalen och alla som besöker museet och dess filialer betala. Med den här budgeten blir det tuffa nedskärningar i en verksamhet som är väldigt uppskattad både hos Kristianstadsbor och besökare, säger Ida Nilsson, ersättare för Miljöpartiet i kulturnämnden och själv Kristianstadsbo.

Anledning till neddragningen ska vara att regionmuseet tidigare har gått plus. Men i regionmuseets brev till kulturnämnden konstateras att de pengar som lagts undan kommer från egna intäkter och har sparats för att möjliggöra investeringar i både lokaler och utställningar. Enligt museet går man också mot ett minusresultat 2019, på mellan 300 000 och 500 000 kronor.

– Det är en fullständigt obegriplig budget som Alliansens har lagt fram. Regionmuseet straffas för att de tidigare har hållit sin budget och lagt undan pengar till nya investeringar. Nu skickar Alliansen signalen att det inte lönar sig att hålla i hårt i pengarna, då blir verksamheterna ändå bestraffade, säger Ida Nilsson.

– När vi styrde under förra mandatperioden höjde vi anslagen till Regionmuseet varje år, men Alliansen gör tvärtom. Redan i år slopades uppräkningen för högre hyror och löner och nu kommer alltså kallduschen att bidragen nästa år sänks, säger Ida Nilsson.

Miljöpartiet ställde på regionfullmäktige i förra veckan en fråga till kulturnämndens ordförande Magnus Lunderquist (KD) om det nödrop som landets läns- och regionmuseer skickat ut angående deras kärva ekonomi. I nödropet varnade museerna för att pengarna inte räcker till. Magnus Lunderquist svarade då att han såg allvarligt på situationen, men försökte skylla på regeringen

– Det är rejält magstarkt av Alliansen att ena veckan kritisera regeringen för att årets satsning på regionmuseerna är för liten, för att veckan efter själva lägga en budget som så kraftigt skär ner på resurserna till Regionmuseet i Kristianstad. När Magnus Lunderquist (KD) sa att han tar regionmuseets ekonomiska situation på allvar så var det alltså bara tomma ord, säger Ida Nilsson.

Förutom besparingen på regionmuseet tas också Region Skånes kulturpris och Region Skånes kulturpalett bort nästa år. Det sökbara utvecklingsbidraget – som Alliansen slopade 2019 – återinförs, men med 1,5 miljoner mindre än det var tidigare.

– Det är bra att Alliansen har lyssnat på den massiva kritiken i början av året, när hela Kulturskåne slöt sig samman för att protestera mot styrets neddragningar. Nu kan vi bara hoppas att Alliansen också lyssnar på kritiken mot neddragningen på Regionmuseet och ändrar sitt förslag, säger Ida Nilsson.

Miljöpartiet varnade redan i samband med att Region Skånes budget för 2020 antogs att anslaget till kulturen inte var tillräckligt och skulle leda till neddragningar. I Miljöpartiets budgetförslag för Region Skåne satsades 26,5 miljoner kronor mer på kulturen i Skåne än i Alliansens budget.

– För oss är det självklart att vi ska ha ett rikt kulturliv i hela Skåne.Ett samhälle som inte värnar sin kultur och sin historia blir ett svagt och historielöst samhälle, säger Ida Nilsson.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: