Sjukvårdens budget inte realistisk

Debattartikel: Dags att sluta underfinansiera den skånska sjukvården

Idag skriver vår gruppledare Mätta Ivarsson en debattartikel i Kristianstadsbladet om den skånska sjukvården, som svar på en debattartikeln av den styrande treklövern där de inte med ett enda ord nämner hur de ska få bukt med underskotten och göra Region Skåne till en mer attraktiv arbetsgivare.

https://www.kristianstadsbladet.se/debatt/tva-av-era-tre-exempel-ar-oppositionens-forslag-cf76640f/

Den skånska sjukvården mår inte bra. Allt för många patienter tvingas vänta alldeles för länge på att få vård. Köerna har vuxit samtidigt som Region Skåne har svårt att rekrytera och behålla medarbetare.

Under 2022 gick den skånska sjukvården back med nästan en miljard kronor. Läget i år är nattsvart, med en prognos som pekar på ännu större underskott. Enbart CSK väntas gå 380 miljoner kronor back.

I det läget är det märkligt att Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, som styr Region Skåne, inte nämner hur de ska klara av de stora underskotten med ett enda ord i sin insändare om den skånska sjukvården (Kristianstadsbladet 9/5).

Nyligen kom Region Skånes revisorer ännu en gång med kritik mot det borgerliga styrets underfinansiering av den skånska sjukvården. Budgeten var enligt revisorerna ”inte realistisk”.

Visst är det vällovligt att styret i sin insändare pekar ut att korta köerna som sitt mål, men de långa väntetiderna kommer att finnas kvar så länge underfinansieringen av sjukvården fortsätter.

Det som verkligen behövs för att korta köerna är rejäla personalsatsningar, bättre arbetsvillkor och ett slut på snålfinansieringen av den skånska sjukvården.

Men några tydliga svar på hur sjukvården ska få en mer hållbar finansiering och hur Region Skåne ska bli en attraktivare arbetsgivare ger inte treklövern. Istället slår M, L och KD sig för bröstet och skriver lite självgott att de redan åstadkommit mycket den här mandatperioden.

Då blir det väldigt märkligt när de exempel som sedan radas upp för att visa styrets handlingskraft inte ens är deras egna förslag. Två av tre exempel är förslag som vi i oppositionen har lagt och fått igenom.

SMS-livräddning är ett förslag från Socialdemokraterna som regionfullmäktige sa ja till redan våren 2021, men som blir verklighet först nu. Och en tryggare förlossningsvård för förlossningsrädda, som styret också lyfter som ett exempel, är ett förslag som vi i Miljöpartiet la i regionfullmäktige redan 2019.

Metoden innebär att en barnmorska från mödravårdscentralen följer med och närvarar under själva förlossningen. Sedan regionfullmäktige röstade ja till vårt förslag har Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna medvetet dragit frågan i långbänk. Det har nu gått över 1300 dagar sedan fullmäktige beslutade att utreda hur metoden kan införas i Skåne.

Är det att visa handlingskraft?

När metoden nu äntligen införs är det bara på prov, och enbart på förlossningskliniken i Malmö. Förlossningsrädda i norra Skåne som föder på CSK får vänta ännu längre på bättre hjälp och tryggare förlossningar.

Visst är jag glad att högerstyret tycker att oppositionens politik är så pass bra att de ger sken av att våra förslag  är deras egna. Men ska den skånska hälso- och sjukvården klara framtiden behövs ett styre som också har egna lösningar och som vill satsa på hälso- och sjukvården.

MÄTTA IVARSSON, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne

Relaterade nyheter

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Skåne, 15 januari 2024

MP kräver åtgärder efter polisens kritik mot nattstängningen av psykakuten i Kristianstad

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter