Debattartikel: Barn mer utsatta under pandemin

Pandemin har gjort att utsatta barn blivit ännu mer utsatta. Men istället för att berätta hur den utmaningen ska mötas väljer M, C, L och KD att ägna en hel debattartikel åt påhopp på oss i Miljöpartiet. Läs vad MP:s gruppledare Mätta Ivarsson svarar i Skånska Dagbladet och Norra Skåne.

Jag blir riktigt beklämd när jag läser Alliansens svar på min debattartikel om barn som far illa.

Pandemin har gjort att utsatta barn blivit ännu mer utsatta. Flera kommuner larmar om en dramatisk ökning av antalet anmälningar om familjevåld. Bris fick under julen dubbelt så många samtal från barn om fysiskt våld som ett vanligt år.

Istället för att berätta hur den här utmaningen ska mötas väljer M, C, L och KD att ägna sitt svar åt påhopp på oss i Miljöpartiet. När vi föreslår en kraftig ökning av resurserna till Region Skånes barnskyddsteam raljerar Alliansen att det bara är symboliska miljoner i ett excel-blad.

Nej, Alliansen, det är pengar som på allvar hade gjort skillnad för de mest utsatta barnen i vårt samhälle om MP:s budgetförslag gått igenom.
Region Skånes barnskyddsteam gör tillsammans med kunskapscentrum barnhälsovård ett fantastiskt arbete för att stärka regionens arbete med barn som far illa. Men de hade kunnat göra ännu mer.

Resurserna till barnskyddsteamet på universitetssjukhuset i Malmö och Lund räcker inte ens för att ha den bemanning som regionens politiker tagit beslut om. På Centralsjukhuset i Kristianstad består teamet av en socionom, en sjuksköterska på halvtid och en barnläkare på halvtid.
Tänk vad mycket mer de hade kunnat göra med fler medarbetare. Tänk hur många fler barn som hade kunnat få hjälp med mer resurser.

Kunskapscentrum barnhälsovård lever just nu under hotet av nedläggning från Alliansen. Barnskyddsteamen har när det här skrivs inte ens fått besked om vad som händer när den nuvarande projekttiden går ut under våren.
Jag kan bara hoppas att det är ett förbiseende från Alliansens sida, men det visar alltför tydligt hur lågt M, C, L och KD i verkligheten prioriterar arbetet med utsatta barn.

Alliansen avslutar sin replik med att anklaga Miljöpartiet för att ha sagt nej till att Region Skåne ska köpa in neuropsykiatriska utredningar och behandlingar från privata företag.
Det är otroligt svårt att se vad privat vård till barn med adhd och autism har att göra med barn som blir misshandlade eller utsatta för övergrepp av sina föräldrar eller närstående. Jag kan bara gissa att det är Alliansens försök att blanda bort korten och dölja bristen på verkliga satsningar på barn som far illa.

Men låt mig ändå svara: ja, vi i Miljöpartiet är emot att Region Skåne i nuläget ska köpa in neuropsykiatri från privata företag. Vi är det för att både anhöriga och medarbetare inom barn- och ungdomspsykiatrin tydligt varnat för att den privata vården blir sämre för en majoritet av patienterna när vården inte hålls samman. Det är dessutom en dyr lösning.

Vi tycker helt enkelt det är en bättre prioritering att rusta den offentliga psykiatrin.

MÄTTA IVARSSON, gruppledare för MP i Region Skåne

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: