”Den skånska infrastrukturen kommer aldrig att fungera i ett krisscenario om den inte ens fungerar i ett normalläge”.

Idag skriver Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne och ledamot i regionstyrelsen, Louise Arndt, ledamot i kollektivtrafiknämnden och Kami Timothy Petersen, ledamot i regionala en debattartikel i Sydsvenskan/HD om vikten av att satsa på den skånska järnvägen.

Flera redan beslutade satsningar på järnvägen i Skåne riskerar att inte bli av. Det är konsekvensen av det bistra budskap som Trafikverket kom med i förra veckan, i myndighetens underlag inför framtida infrastrukturinvesteringar.

Det skulle påverka skånska resenärer och pendlare negativt och leda till sämre kollektivtrafik.

Om inte regeringen tillför mer resurser räcker inte pengarna till både nödvändigt underhåll och till många av de planerade satsningarna i Sverige. I regeringens infrastrukturbudget fattas nästan 200 miljarder kronor de närmaste tolv åren.

Även om Trafikverket inte pekar ut vilka satsningar som hotas är budskapet glasklart. Hårda prioriteringar är att vänta, säger myndighetens generaldirektör Roberto Maiorana.
Satsningar som är bra för klimatet och trafiksäkerheten och som leder till kortare restider och bättre punktlighet riskerar att inte bli av.

Dagens kärva ekonomiska läge gör att staten behöver prioritera klimatsmarta och effektiva satsningar på ny och bättre järnväg framför ineffektiva och kostsamma satsningar på bredare motorvägar.

Den skånska infrastrukturen är hårt ansträngd. Det är inte bara vid snöstormar och köldknäppar som kollektivtrafiken drabbas av försenade eller inställda tåg och bussar. I fjol var nästan var femte Öresundståg försenat. Detsamma gäller de gula regionbussarna.

Förseningarna beror många gånger på att den skånska infrastrukturen, vägar och järnvägar, på flera ställen nått bristningsgränsen. Även små störningar kan få stora konsekvenser.
Idag kör fler tåg på Skånebanan mellan Kristianstad och Hässleholm än det egentligen får plats. Södra stambanan mellan Lund och Hässleholm är en flaskhals som påverkar tågtrafiken i hela södra Sverige.

Nyligen varnade konsultföretaget Trivector i en rapport för samverkansorganisationen Pågatåg Nordost, som består av flera kommuner i Skåne, Småland, Blekinge och Halland, att det finns en risk för att pågatågen trängs undan av gods- och fjärrtåg om trafiken ökar på Södra stambanan. Det skulle betyda att pågatågstrafiken skulle tvingas minska, med glesare tidtabeller, färre avgångar och mer trängsel på tågen. Någon möjlighet att bygga ut tågtrafiken i Skåne, vilket är vad som behövs, finns inte utan investeringar i fler och bättre spår.

De två moderata regionpolitikerna Anna Jähnke och Carina Zachau, ordförande i Region Skånes regionala utvecklingsnämnd respektive kollektivtrafiknämnd, poängterar att politiker på alla nivåer behöver satsa på infrastruktur som även fungerar i en kris (Aktuella frågor 12/1).

”Att snåla blir dyrast i längden”, konstaterar de och understryker att det inte går att planera enbart för ett solskensscenario utan även för en osäker framtid eller en kris.

Det är ett välkommet budskap, men måste följas upp med konkret handling.  Den skånska infrastrukturen kommer aldrig att fungera i ett krisscenario om den inte ens fungerar i ett normalläge.

Sant är att det moderatledda regionstyret i Skåne behöver anstränga sig mer för att få regeringen att prioritera nya järnvägssatsningar i Skåne. Enligt Trafikverkets prognos dröjer ny järnväg mellan Lund och Hässleholm till år 2043. Dubbelspåren mellan Maria och Helsingborg, liksom mellan Hässleholm och Kristianstad, ligger också långt bort i tiden.

Att byggandet ska ta så lång tid är ingen naturlag. Det kan ske betydligt snabbare om de politiska beslutsfattarna prioriterar det. Samma Tidöpartier styr i Region Skåne som i regeringen, något som gör det möjligt för Moderaterna i Skåne att påverka sina partikamrater i regeringskansliet.
Vill de uppnå en verklig förändring borde Jähnke och Zachau föra en konstruktiv dialog med sina partikamrater i regeringen snarare än skriva kritiska debattartiklar om att ”politiker på alla nivåer behöver satsa på infrastruktur”.

Även det moderatledda styret i Region Skåne måste ta ansvar och skynda på de satsningar som krävs. Enligt regionens nuvarande plan är nya, kapacitetsstarka Öresundståg på plats först 2032 – trots att planeringen nu pågått i flera år.

Det har tidigare också planerats för dubbeldäckartåg på de mest belastade sträckorna i Skåne som Helsingborg-Malmö. Men efter en bortschabblad upphandling har det nuvarande regionstyret tagit bort dem från planeringen. Med dubbeldäckartåg skulle många fler personer kunna åka med vid varje avgång.

Det moderatledda regionstyret behöver satsa mer på kollektivtrafiken och arbeta hårdare för att nödvändiga järnvägssatsningar i Skåne blir av.

MÄTTA IVARSSON, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne och ledamot i regionstyrelsen.

LOUISE ARNDT, ledamot i kollektivtrafiknämnden för Miljöpartiet.

KAMI TIMOTHY PETERSEN, ledamot i regionala utvecklingsnämnden för Miljöpartiet.

Relaterade nyheter

Skåne, 19 december 2023

MP: Nej till höjda biljettpriser över Öresund

Skåne, 1 februari 2023

Idag chockhöjs Skånetrafikens biljettpriser

Skåne, 11 januari 2023

Skånetrafikens biljettpriser chockhöjs av borgerliga styret

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter