Dolores Öhman nytt regionråd med fokus på e-hälsa

Dolores Öhman blir nytt regionråd för Miljöpartiet i Region Skåne. Hon kommer bland annat att arbeta med e-hälsa.

På ett extra distriktsmöte i måndags presenterade sig Dolores Öhman och övriga kandidater för medlemmar på plats. Ombud från Miljöpartiets skånska lokalavdelningar har sedan haft två dygn på sig att rösta på fem kandidater. Det står nu klart att valberedningens förslag, Dolores Öhman, fått majoriteten av rösterna. 

– Jag är glad och tacksam över förtroendet att bli regionråd, säger Dolores Öhman.

Dolores Öhman bor i Hässleholm och är idag ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och gruppledare för Miljöpartiet i Hässleholms kommun. Hon är även vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt ledamot i tekniska nämnden. Valberedningen betonade att Dolores Öhman genom sina erfarenheter från ledande befattningar och verksamhetsutveckling i kombination med tidigare juridikstudier med inriktning miljö kommer att ha en kort startsträcka som nytt  regionråd. 

Regionfullmäktige fattar det formella beslutet om tillsättningen vid sitt sammanträde den 24-25 oktober. Den 13 oktober förväntas regionstyrelsen besluta om en ny beredning med ansvar för e-hälsofrågor, som ska bestå av en ledamot per parti. En tillfällig beredning med ansvar för e-hälsofrågor föreslås inrättas under regionstyrelsen för att ur ett medborgarperspektiv leda arbetet med e-hälsofrågorna inom Region Skåne.

– Mitt arbete kommer att utgå från regionens befintliga strategier, planer och insatser. Min ambition är att stödja regionens arbete inom e-hälsa, säger Dolores Öhman.

 Jag är glad och tacksam över förtroendet att bli regionråd.