Färre flygresor i Region Skåne

Lyssna

Antalet tjänsteresor med flyg minskade förra året med 13 procent i Region Skåne. Det är ett av många positiva resultat i miljöredovisningen för förra året, som behandlades på torsdagens sammanträde i regionstyrelsen. Nu uppmanar Miljöpartiet Alliansen att fortsätta prioritera klimat- och miljöfrågorna.

Det tidigare rödgröna styret i Region Skåne la stort fokus på miljö- och klimatfrågor under förra mandatperioden. Verksamheterna har arbetat hårt för att minska koldioxidutsläppen och resultaten syns tydligt i Region Skånes miljöredovisning för 2018.

Totalt sett minskade mängden utsläpp från den allmänna kollektivtrafiken förra året med 29 procent jämfört med 2017. I december blev Skånetrafikens regionbusstrafik helt fri från fossila bränslen, vilket gör att hela den allmänna kollektivtrafiken nu är 100 procent fossilbränslefri.Samtidigt reser Region Skånes anställda och förtroendevalda allt mindre med flyg – tjänsteresor med flyg minskade med 13 procent förra året och resesträckan med flyg med 10 procent. Det gör att koldioxidutsläppen från Region Skånes tjänsteresor minskat med 16 procent.

– Region Skåne hade inte nått de här resultaten om inte både politiker och medarbetare prioriterat miljö- och klimatarbetet. Nu är det viktigt att det nya Alliansstyret fortsätter det framgångsrika arbete som påbörjats, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne och ersättare i regionstyrelsen.

Det finns flera positiva saker i miljöredovisningen:

  • Allt fler anställda och förtroendevalda tar tåget istället för flyget till Stockholm. Andelen tågresor ökade från 53 till 61 procent och närmar sig målet på 75 procent.
  • Genom att byta ut engångskläder i operationssalarna mot specialarbetsdräkter i flergångstextil minskade både koldioxidutsläppen och kostnaderna med 80 procent.
  • Den totala andelen fossilbränslefri energi i fastigheter, interna transporter och allmän kollektivtrafik ökade från 89 procent 2017 till 96 procent förra året.
  • I Region Skånes egenägda fastigheter är 99,6 procent av energianvändningen nu fossilbränslefri – en ökning från 94,5 procent 2016.

Samtidigt finns det fortfarande flera områden där Region Skåne kan bli ännu bättre och där de uppsatta målen inte nås. Det rör bland annat andelen ekologisk mat som serveras inom Region Skåne och hur mycket avfall som återvinns. Miljöpartiet har föreslagit att det arbetet prioriteras ännu mer. Miljöpartiet vill också att Region Skåne tar fram en plan för att öka antalet solceller på Region Skånes fastigheter och behåller de vindkraftverk som regionen idag äger.

– Klimatet och miljön är vår tids stora ödesfrågor. Det finns fortfarande mycket som Region Skåne kan göra, som att minska engångsplasten inom vården, få ner matsvinnet och bli ännu bättre på återvinning. Här måste vi politiker visa vägen. I varje enskilt politiskt beslut måste hänsyn till klimatet och miljön tas, säger Mätta Ivarsson.

Hela miljöredovisningen går att läsa här.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: