"Förebyggande folkhälsoarbete minskar trycket på sjukvården"

Här kan du läsa fullmäktigeledamot Fredrik Hanells anförande i regionfullmäktiges budgetdebatt, den 10-11 december 2018.

Fredrik Hanell.

Miljöpartiet är tydliga i vår strävan. Den skånska hälso- och sjukvården ska vara lättillgänglig och nära. Med ökat fokus på den förebyggande vården och preventiva åtgärder kommer fler människor att må bra och trycket på vården att minska. I vår budget satsar vi särskilt på en grön vårdväxling – mer vård flyttas från sjukhus till primärvård, en ordentlig satsning på förebyggande arbete och ökad folkhälsa samt krafttag mot vår tids största hälsoutmaning; den psykiska ohälsan.

Framtidens vård kommer att se annorlunda ut. Fler kommer att leva allt längre, skillnaderna i hälsa öka och antalet kroniskt sjuka och multisjuka bli fler.

Detta ställer nya och ökade krav på den skånska hälso- och sjukvården. Miljöpartiet gör därför en primärvårdsatsning på 371 miljoner kronor för 2019. Primärvårdens andel av den skånska sjukvården ska öka och tillgängligheten till primärvården bli bättre. Genom vår satsning kan fler specialister anställas, öppettider på primärvårdens kvälls- och helgmottagningar anpassas samt äldre, multisjuka och kroniskt sjuka garanteras en fast läkarkontakt.

Förstärkt förebyggande folkhälsa
En betydande del av den skånska vården behandlar så kallade livsstilssjukdomar och svenskarnas generella hälsa har försämrats väsentligt under de senaste årtiondena. Svaret från Alliansen är att dra ner på det förebyggande folkhälsoarbetet. Miljöpartiet fördubblar istället insatserna.

Dessa pengar vill vi bland annat använda till att växla upp erbjudandet om hälsosamtal på vårdcentraler, ta fram en regional plan för sjukdomsförebyggande arbete samt utveckla samarbeten med idéburen sektor. Större fokus på stöd, kunskap och vägledning kring folkhälsofaktorer är avgörande för att förhindra att ohälsa uppstår eller förvärras.

Kontakt med psykolog på varje vårdcentral
Den skenande psykiska ohälsan i vårt samhälle är ett akut hälsoproblem och kostar mycket för både individ och samhälle.
Eftersom ungefär en tredjedel av alla besök på våra vårdcentraler rör någon form av psykisk ohälsa är Miljöpartiet tydliga med att det ska finnas möjlighet till kontakt med psykolog på varje vårdcentral. I dag saknar nämligen allt för många vårdcentraler i Skåne psykolog eller kurator.

Trots att allt fler unga mår psykiskt dåligt saknas kraftfulla åtgärder mot den psykiska ohälsan i styrets budget. Miljöpartiet gör i vår budget ordentliga satsningar på kortare köer till barn- och ungdomspsykiatrin, utökade öppettider på ungdomsmottagningarna, stärkt samarbete för bättre elevhälsa och fler unga vuxna-mottagningar. Till skillnad från Alliansen så är vi också helt klara över att vi ska permanenta det lyckade projektet med ungdomsmottagning online. Projektet upphör vid årsskiftet om det inte tillförs mer medel. Det har varken vi eller Skånes ungdomar råd med.

Stärkt förlossningsvård
Utöver denna gröna vårdväxling så vill jag belysa ytterligare några satsningar i Miljöpartiets budget.

  • Förlossningsvården stärks. Vi vill införa en nollvision för förlossningsskador och stärkt stöd för de som ändå drabbas med tidigare uppföljningssamtal och kortade väntetider för behandling. Vi föreslår satsningar för att stötta de som har stark förlossningsrädsla och vi vill utbilda fler barnmorskor.
  • Region Skånes medarbetare utför hjältedåd varje dag. Vi måste fortsätta arbetet att säkra en god arbetsmiljö och tillse att vi hela tiden arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Miljöpartiet är tydliga i vår strävan. Den skånska hälso- och sjukvården ska vara lättillgänglig och nära. Med ökat fokus på den förebyggande vården och preventiva åtgärder kommer fler människor må bra och trycket på vården och personalen minska.

Bifall till Miljöpartiets budget.

Läs Miljöpartiets budgetförslag i sin helhet här

En betydande del av den skånska vården behandlar så kallade livsstilssjukdomar och svenskarnas generella hälsa har försämrats väsentligt under de senaste årtiondena. Svaret från Alliansen är att dra ner på det förebyggande folkhälsoarbetet. Miljöpartiet fördubblar istället insatserna.