Inför kulturdoulor i den skånska förlossningsvården

Öka stödet till gravida kvinnor som är födda utanför Europa genom att införa kulturdoulor på samtliga Region Skånes fem förlossningsavdelningar. Det föreslår Miljöpartiet i en motion som lämnats in till regionfullmäktige.

Utrikesfödda kvinnor är särskilt utsatta i förlossningsvården. Enligt Socialstyrelsens statistik har kvinnor födda i vissa länder, särskilt i Afrika och Asien, mycket högre risk att drabbas av förlossningsskador och komplikationer. Både akuta kejsarsnitt, graviditetsdiabetes och allvarliga bristningar är vanligare, enligt Socialstyrelsens statistik. Region Skånes egen expertgrupp för förlossningsvård konstaterar att kvinnor födda i delar av Afrika och Mellanöstern har ökad risk för att fostret dör innan förlossningen.

En orsak är språkliga och kulturella barriärer. Flera regioner i Sverige har därför börjat erbjuda kvinnor ur den här gruppen möjligheten att få stöd av en kulturdoula under graviditeten och förlossningen. Doulan fungerar som stödperson och kan bland annat hjälpa till som tolk och för att underlätta kommunikationen mellan sjukvårdspersonalen och den gravida.

I en motion till regionfullmäktige föreslår nu Miljöpartiet att Region Skåne följer efter och börjar erbjuda stöd av kulturdoulor på samtliga förlossningsavdelningar på Region Skånes sjukhus.

– Det går inte blunda för att kvinnor födda utanför Europa löper mycket högre risk för att drabbas av svåra förlossningsskador eller att fostret dör. Det måste vi ta på absolut största allvar. Därför vill vi att det ska finnas möjlighet att få stöd av en kulturdoula i samband med förlossningen, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hon fortsätter:

– Det absolut viktigaste argumentet för att införa kulturdoulor är att förhindra att ofödda barn dör eller att kvinnor drabbas av svåra skador under förlossningen. Och när det gäller kostnaden skulle den bara bli en bråkdel av vad det kostar att behandla trasiga underliv eller sorgen efter att ett foster dött, säger Mätta Ivarsson.

Kulturdoulor har lyfts fram som en möjlig lösning av Region Skånes expertgrupp för förlossningsvård i den rapport kring fosterdöd som togs fram 2019. I Skåne har Yalla Trappan utbildat kvinnor till kulturdoulor genom medel från Europeiska socialfonden, men Region Skånes intresse har hittills varit svalt.

– Jag hoppas verkligen kulturdoulor är något som även M, C, L och KD som styr Region Skåne kan ställa sig bakom. Regionens egna experter lyfter ju vikten av att öka stödet till den här gruppen och det måste vi lyssna på, säger Mätta Ivarsson och fortsätter:

– Region Skåne skulle väldigt snabbt kunna komma igång om bara viljan finns. Yalla Trappen är redan på banan. Vårt förslag går ut på att Region Skåne inleder ett samarbete med den idéburna sektorn, säger Mätta Ivarsson.

Ett argument mot kulturdoulor som tidigare hörts från Alliansstyret är att det är bättre att stärka hela förlossningsvården. Det argumentet håller inte, anser Miljöpartiet.

– Det är ett försök att ducka frågan. Miljöpartiet driver också att det behöver satsas mer på förlossningsvården, både genom mer resurser men inte minst genom att stärka upp där vården brister. Riktade insatser till utsatta grupper är helt i linje med det, och därför har MP tidigare bland annat föreslagit utökat stöd till förlossningsrädda kvinnor. Regionen måste komma bort från synen att alla gravida kvinnor har likadana behov och istället börja se att olika kvinnor behöver olika mycket stöd, säger Mätta Ivarsson.

Läs hela motionen här.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: