Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Nu ska Region Skåne ta krafttag mot överanvändandet av antibiotika

Regionfullmäktige röstade tidigare idag ja till Miljöpartiets förslag om att införa ett tydligt mål om minskad användning av antibiotika i Region Skåne. Skåne är idag den region som har högst antibiotikaförskrivning i landet.

– Det är ett väldigt välkommet beslut. Skåne har i flera år haft högst förskrivning av antibiotika i landet och den trenden måste vi se till att bryta. Därför är det viktigt att det nu finns en bred politisk enighet kring Miljöpartiets förslag, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Enligt den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten låg förskrivningen i Skåne på 301,6 recept per 1000 invånare under perioden 1 april 2023 till 31 mars 2024. Ingen annan region i landet har högre förskrivning. Rikssnittet var 270,6 recept och det nationella målet 250 recept per 1000 invånare.

En felaktig och för hög förskrivning av antibiotika gör att resistenta bakterier kan utvecklas. Världshälsoorganisationen (WHO) har pekat ut antibiotikaresistens som ett av de tio största hoten mot den globala folkhälsan.

– Antibiotika räddar liv varje dag. Men en för hög förskrivning leder till antibiotikaresistens och att antibiotikan förlorar sin kraft. Det vill vi verkligen inte ska hända, och just därför måste förskrivningen minska, säger Mätta Ivarsson.

Enligt Miljöpartiets förslag, som regionfullmäktige röstade ja till, ska Region Skåne nu införa ett tydligt mål att förskrivningen ska vara max 250 recept per 1000 invånare, i linje med det nationella målet. I motionen föreslog MP även att det tas fram en handlingsplan för att nå dit och en beräkning vad åtgärderna kommer kosta. De två sista förslagen valde regionfullmäktige att besvara.

– Det viktiga nu är att det här inte bara blir ett mål på pappret, utan att den politiska ledningen i Region Skåne prioriterar upp arbetet och tillför de resurser som krävs. Det finns mycket Region Skåne kan göra för att få ner förskrivningen av antibiotika, säger Mätta Ivarsson.

Läs hela motionen här.

Läs svaret på motionen här.

Relaterade nyheter

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Skåne, 15 januari 2024

MP kräver åtgärder efter polisens kritik mot nattstängningen av psykakuten i Kristianstad

Skåne, 21 december 2023

MP riktar hård kritik mot beslutet att stänga barnmottagningen i Trelleborg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter