Kärvt läge för psykiatrin i Skåne

Kärvt läge för psykiatrin i Skåne

Besparingar på 33 miljoner kronor klubbades på dagens sammanträde i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden. Samtidigt varnar förvaltningen för att den står inför stora ekonomiska utmaningar, med allvarliga konsekvenser som följd. Trots det röstades Miljöpartiets förslag att begära mer resurser från regionstyret ner.


Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden måste i år spara sammanlagt 82 miljoner kronor. Det är en direkt konsekvens av den budget som M, C, L och KD klubbat för 2020. Redan i höstas tog Alliansens ledamöter i nämnden beslut om besparingar på 49 miljoner kronor.

På dagens sammanträde i nämnden beslutades om besparingar på ytterligare 33 miljoner kronor. Bland punkterna finns bland annat den viktiga psykiatriforskningen.

– Redan när Alliansen klubbade sin budget för i år varnade Miljöpartiet för att det saknas pengar till psykiatrin. Då vägrade M, C, L och KD att erkänna det, men tyvärr är det bara att konstatera att vi hade rätt. Nämnden har nu klubbat besparingar på sammanlagt 82 miljoner kronor, säger Fredrik Hanell, ledamot för Miljöpartiet i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

Miljöpartiet krävde på dagens sammanträde att flera av besparingarna skulle dras tillbaka och att nämnden istället begär att regionstyrelsen betalar ut de 82 miljoner kronor som saknas. Det förslaget röstades ner av M, C, L och KD.

– Den psykiska ohälsan växer. Barn och unga tvingas vänta alldeles för länge på hjälp. Delar av vuxenpsykiatrin är underfinansierad. I det läget krävs mer resurser, inte mindre. Det är svårt att förstå hur M, C, L och KD tänker när de genomför kraftiga besparingar på en psykiatri som redan går på knäna, säger Fredrik Hanell.

Förvaltningen varnar samtidigt för att det är omöjligt att nå målen om bland annat tillgänglighet om inte Alliansen tillför mer resurser nästa år. I sitt yttrande om förutsättningarna inför nästa år står det: ”Förvaltningen står inför stora ekonomiska utmaningar för att uppnå målen om förbättrad tillgänglighet, säkerhet och effektivitet”. Bedömningen är att det är osannolikt att nå målen och att konsekvenserna blir allvarliga.

– Jag hoppas att Alliansstyret lyssnar på varningsropen. Vi nås hela tiden av hjärtskärande berättelser från förtvivlade föräldrar vars sjuka barn inte får hjälp i tid. Svårt deprimerade barn som slussas runt och barn som tvingas vänta i över två år på en utredning. Det är barndomar som förstörs. Förstår verkligen inte Alliansen hur verkligheten ser ut? Jag kan bara hoppas att de någon gång börjar lyssna, säger Fredrik Hanell.

FAKTA:

Åtgärder för att nå en budget i balans, beslutade i nämnden den 13 februari 2020:

 •     Omvandla en heldygnsvårdsavdelning i Malmö till mellanvård. 7 miljoner kronor.
 •     Säga upp avtalen om rehabilitering i varmt klimat. 5 miljoner kronor.
 •     Säga upp avtalet om konduktiv pedagogik. 1 miljon kronor.
 •     Kontrollera debiteringsunderlagen till Regionservice. 5 miljoner kronor.
 •     Ej tillsätta vakanta tjänster i den förvaltningsövergripande administrationen. 2,8 miljoner kronor.
 •     Neddragning på VUB-teamets (vuxna med utvecklingsstörning och beteendeproblematik) konsultativa verksamhet. 0,8 miljoner kronor.
 •     Utvecklingspotten habiliteringen. 4 miljoner kronor.
 •     Psykiatriforskning Skåne. 3 miljoner kronor.
 •     Införa patientavgifter inom habiliteringen. 3,1 miljoner kronor.
 •     Bibliotek. 1,25 miljoner kronor.

SUMMA: 32,95 miljoner kronor

Åtgärder för att nå en budget i balans, beslutade i samband med internbudget den 31 oktober 2019:

 •     Fortsatt vakanshållning av idag ej tillsatta tjänter inom vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin och rättspsykiatrin.
 •     Minskning av övertid och timtid
 •     Minskade kostnader för placering av patienter på privata vårdhem.
 •     Sänkta kostnader för labanalyser
 •     Sänkta kostnader för läkemedel
 •     Sänkta kostnader för inhyrd personal
 •     Avtalet kring Olof Hågessons allé uppsagt
 •     Återhållsamhet med utbildningar, kurser och konferenser
 •     Förändrat arbetssätt LARO
 •     Översyn av förvaltningsgemensamma kostnader.

SUMMA: 49 miljoner kronor

TOTAL SUMMA: 82 miljoner kronor

 

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter