”Kultur är en viktig del för en hållbar framtid”

”Kultur är en viktig del för en hållbar framtid”

Här kan du läsa Thomas Engs anförande på temat kultur i regionfullmäktiges budgetdebatt, den 10-11 december 2018. Thomas är ersättare i regionfullmäktige.


Vi i Miljöpartiet ser hela människan och vi tror att för att människor ska må bra så behöver vi få fler behov tillgodosedda än bara de mest grundläggande. Kultur, gestaltande livsmiljöer och kreativa näringar är viktiga delar för att bygga ett hållbart samhälle som vi människor mår bra av och kan utvecklas i.    

Kultur och kreativa näringar ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa fram. Få platser i landet har en sådan unik mångfald av kultur samlad på en liten yta som Skåne. Ett så rikt kulturliv bidrar till att göra Skåne till en attraktiv och dynamisk framtidsregion, samtidigt som både demokratin och folkhälsan stärks. Skånsk kultur lockar också besökare och turister från resten av Sverige och världen vilket ökar Skånes attraktivitet som turistmål.

Tillgången till kultur ojämlik
Men tillgången till den skånska kulturen är idag ojämlik. Vissa grupper är underrepresenterade bland dem som tar del av den offentligt finansierade kulturen. Med digital teknik, ambulerande föreställningar och ett stärkt samarbete med skolor kan vi lättare erbjuda kulturupplevelser runt om i Skåne. Vi vill även att Region Skåne inför en kulturbiljett inom kollektivtrafiken samt stödjer gränsöverskridande samarbetsprojekt inom kultur- och idrottsområdet som möjliggör kreativa och spontana möten och motverkar utanförskap. Det är oerhört viktigt att alla skåningar har möjlighet att ta del av och utöva konst och kultur och inte begränsas eller stängs ute på grund av ekonomiska förutsättningar eller geografisk tillhörighet.

Den kompetens och kraft som finns hos medarbetarna i den skånska kultursektorn ska spridas, särskilt till barn och unga. Region Skåne ska underlätta för kulturskaparna i Skåne. Villkoren för kulturarbetare måste förbättras och insatser ska fortsätta att utvecklas.

Kultur förebygger ohälsa
Kultur spelar en viktig roll i att förebygga ohälsa och kan bidra till ett snabbare tillfrisknande hos många patienter. Hälso- och sjukvården måste bli bättre på att skriva ut kultur på recept. Det är en effektiv metod för att minska överutskrivning av läkemedel och påskynda läkandet.

Region Skåne ska stödja arbetet med att skapa ett hållbart samhälle för både människor och miljö. Miljön vi lever i blir allt viktigare för hur vi mår. Arkitektur och design formar vår vardag och vi vill se satsningar på fler mötesplatser, gröna rum och lugna och stressfria miljöer.

Miljöpartiet vägrar att nedmontera den otroligt betydelsefulla kultursektorn. Vi satsar närmare 24 miljoner kronor mer än Alliansen och Socialdemokraterna.

Region Skåne ska fortsätta vara en viktig aktör för det skånska kulturlivet och mångfalden ska skyddas. Vi i Miljöpartiet är övertygade om att god tillgång till kultur är en viktig del för en hållbar framtid.

Läs budgetförslaget i sin helhet här.

Relaterade nyheter

Skåne, 25 januari 2019

Alliansen raserar kulturen i Skåne

Skåne, 9 oktober 2018

Konst i centrum med de rödgröna i Region Skåne

Skåne, 13 juni 2018

Region Skåne bidrag stärker ungas delaktighet i kultur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter