Från talarstolen: Miljöpartiet ser det som självklart att växla upp arbetet mot den psykiska ohälsan

Miljöpartiet lägger en budget som ger förutsättningar för hälso- och sjukvården att utvecklas. En budget som inte skär ner på resurserna till psykiatrin med 100 miljoner som den styrande Alliansen föreslår. Varför psykiatrin behöver stärkas, inte avlövas, berättar miljöpartiets Fredrik Hanell, ledamot i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd, i sitt budgettal.

Den skånska hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Befolkningen blir allt äldre och därmed ökar trycket på vården. Köerna är många gånger alltför långa och stressen hos personalen är ohållbar.
Dessa utmaningar måste vi ta på fullaste allvar. Därför har Miljöpartiet lagt en budget som på riktigt ger hälso- och sjukvården möjlighet att utvecklas.
Vi gör en särskild satsning på förlossningsvården på 20 miljoner kronor, storsatsar på det förebyggande folkhälsoarbetet och stärker primärvården. Vi vill ha en vård som är nära och jämlik och där alla patienter blir bemötta med respekt. När Alliansen skär ner på likarätts-arbetet och tar bort den nuvarande hbtq-utbildningen vill vi tvärtom öka tempot.
Vi växlar upp – för att använda Alliansens egna ord.
Men ni i Alliansen, ni gör faktiskt tvärtom. Demografiuppräkningen för hälso- och sjukvården är helt borttagen, som om Skånes befolkning inte växer eller blir äldre. Det är en halv miljard kronor som ni sparar in och som ni sedan säger er kompensera med en innovations-, incitaments- och utvecklingspeng på 129 miljoner.
Den matematiken går inte ihop.
Ni höjer effektiviseringskravet till två procent – en besparing på ytterligare drygt 360 miljoner kronor enbart på hälso- och sjukvården.
Var ska verksamheterna hitta de pengarna?
Det finns mycket att reagera på i Alliansens budget, men det jag och Miljöpartiet blir mest bestörta över är att ni sparar 100 miljoner kronor på psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.
100 miljoner kronor!
De senaste åren har larmrapporterna om den växande psykiska ohälsan duggat tätt. Bris larmar om en alarmerande ökning av barn och unga som ringer och har självmordstankar. En tredjedel av alla män och kvinnor över 65 år har antingen vårdats eller medicinerats för psykisk ohälsa. Fyra personer tar sitt liv i Sverige – varje dag.
I det läget ser Miljöpartiet det som självklart att växla upp arbetet mot den psykiska ohälsan. Vi satsar 32 miljoner kronor på att korta köerna och öka tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin. Vi tillför resurser så att ungdomsmottagningarna kan hålla öppet när barn och ungdomar behöver dem som mest, som på kvällar, helger och lov. Vi vill göra ungdomsmottagningen online permanent, stärka samarbetet mellan Region Skåne och kommunernas elevhälsa och tillföra extra resurser så att fler unga vuxna-mottagningar kan öppnas.
Det är nu vi måste arbeta brett och på flera fronter för att få ner de där skrämmande höga siffrorna jag nämnde innan.
Men tyvärr gör ni i Alliansen tvärtom. Ända sedan ni tillträdde har psykiatrin hamnat på undantag. När ni gör en primärvårdssatsning går inga pengar till barn- och ungdomspsykiatrin, trots att BUP har ett primärvårdsansvar för lindrig till medelsvår psykisk ohälsa. När ni i förra budgeten införde en incitamentspeng går den enbart till den somatiska vården, som om det inte finns köer inom psykiatrin.
Vi säger nej till den nya innovations-, incitaments- och utvecklingspengen, men vi skickar ändå med er en tydlig förhoppning att om ni nu ändå ska genomföra den – ta då också med psykiatrin.
Jag ska avsluta med att citera Alliansen inför valet 2018. Då lovade ni krafttag mot den psykiska ohälsan. I ett pressmeddelande säger ni: ”Ett av de viktigaste områdena för ett nytt styre i Region Skåne blir att bekämpa den psykiska ohälsan /…/. Barn- och ungdomspsykiatrin måste stärkas ekonomiskt för att kraftigt korta väntetiderna.”
Stärkas ekonomiskt.
Vad hände med det löftet? Vart tog satsningarna vägen? Hur rimmar det med att spara 100 miljoner kronor på psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden?
Menar ni allvar i Alliansen säger ni ja till våra förslag. Vi är de första att välkomna konstruktiva samtal för att stärka kampen mot den psykiska ohälsan i samhället.
Bifall till Miljöpartiets budgetförslag.

*Budgettal under Regionfullmäktige den 17-18 juni 2019*

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: