Låt skåningarna bestämma över delar av Region Skånes budget

Lyssna

Miljöpartiet vill ge skåningarna större inflytande över Region Skånes verksamhet. I en motion föreslår MP att Region Skåne tar fram områden där en så kallad medborgarbudget kan införas. Då skulle invånarna själva få besluta vad delar av regionens budget ska gå till.

Var med och bestäm vad Region Skåne ska lägga delar av sina pengar på. Så går det att sammanfatta vad en medborgarbudget är.

I en motion som lämnats in till regionfullmäktige idag föreslår Miljöpartiet att Region Skåne tar fram förslag på områden där en medborgarbudget kan införas. Med en medborgarbudget skulle Region Skåne avsätta pengar att disponeras av medborgarna. Skåningarna får både lämna förslag och själva bestämma vilket eller vilka förslag som ska genomföras.

– Avståndet mellan politiker och medborgare måste minskas. En medborgarbudget är ett utmärkt sätt att öka delaktigheten och få fler att engagera sig i frågor som påverkar alla skåningars vardag. Det stärker demokratin och kan få fler att engagera sig i våra gemensamma utmaningar, säger Angela Everbäck, ledamot i regionfullmäktige för Miljöpartiet och den som lagt förslaget.

Rent konkret delas arbetet in i olika delar. Region Skåne fastställer vilka kriterier som ska gälla och hur stor medborgarbudgeten ska vara. Sedan får medborgarna komma med förslag. När dessa har bearbetats får deltagarna rösta på förslagen, som sedan genomförs av Region Skåne.
Tanken är att öka medborgarnas förtroende och engagemang i arbetet med hur de gemensamma resurserna ska användas. Samtidigt får Region Skåne viktig kunskap om vilka frågor medborgarna prioriterar.

– Runt om i Skåne finns det människor med väldigt goda idéer och tankar kring hur Region Skånes verksamhet kan förbättras. Det engagemanget vill vi fånga upp, säger Angela Everbäck.

Redan idag har flera kommuner i Sverige infört medborgarbudgetar, bland annat Stockholm, Göteborg och Uppsala. Däremot har metoden haft svårare att slå igenom i regionerna, trots att metoden har utvecklats av SKL i flera år utifrån internationell forskning och erfarenheter från andra länder.

– Region Skåne har möjlighet att visa framfötterna när det gäller att öka demokratin och stärka medborgarnas inflytande. Därför vill vi att det tas fram förslag på områden där en medborgarbudget kan införas, säger Angela Everbäck.

Läs hela motionen här.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: