Mätta Ivarsson blir gruppledare i regionfullmäktige

Miljöpartiet i Skåne utsåg på tisdagen Mätta Ivarsson till gruppledare för fullmäktigegruppen i Region Skåne. Mätta valdes enhälligt vid ett extra distriktsmöte i Malmö.

Mätta Ivarsson blir gruppledare.

– Jag är glad och hedrad över att ha fått förtroendet att leda fullmäktigegruppen. Miljöpartiet behövs i Region Skåne, inte minst för att sätta fokus på förebyggande vård, psykisk hälsa och hållbart resande, säger Mätta Ivarsson (MP).

Mätta Ivarsson verkar idag som regionråd och är ordförande i Regionala utvecklingsnämnden. Hon har en bakgrund i kommunpolitiken i Lund men har även arbetet som politisk sekreterare i Malmö stad. Mätta är 45 år gammal och bor i Dalby.

Miljöpartiet har suttit i styret i Region Skåne, i olika politiska konstellationer, i 16 år. Den senaste mandatperioden har partiet styrt i minoritet tillsammans med Socialdemokraterna.

– Miljöpartiet har trots det parlamentariska läget med minoritetsstyre lyckats förhandla fram omfattande satsningar på primärvården, inte minst i senaste budgeten där det tillsköts drygt 100 miljoner kronor utöver ordinarie uppräkningar. Vi har lyft fram psykisk ohälsa och har fått upp cykel- och järnvägssatsningar på bordet, säger Mätta Ivarsson (MP)

Blir blåslampa på styret
– Nu ska det bli utmanande att arbeta i opposition. Miljöpartiet kommer presentera en alltigenom grön budget och vi fortsätter att lyfta våra frågor med full kraft. Vi ska förvalta förtroende från de som röstat på oss och vi kommer vara en blåslampa på styret i såväl klimat- som miljöfrågor. Alliansen lyfte inte ens ordet klimat i sitt gemensamma valprogram, så risken är uppenbar att Region Skåne nu tar flera kliv bakåt i något som faktiskt är vår tids ödesfrågor, säger Mätta Ivarsson.

– Miljöpartiet behövs mer än någonsin. Regionen har en strategi om ett öppet Skåne, samtidigt finns det nu krafter som drar åt motsatt håll. Vi tror inte att ett slutet Skåne är den vägen Skåne ska ta mot framtiden, säger Mätta Ivarsson.

Ny fullmäktigegrupp tillträder
På måndag tillträder Miljöpartiets nya fullmäktigegrupp vid mandatperiodens första möte. Miljöpartiet i Skåne får sex mandat och är därmed fullmäktiges minsta parti. Partiet representeras i regionfullmäktige förutom Mätta Ivarsson av Thomas Hansson, Simrishamn, Angela Everbäck, Vellinge, Kami Petersen, Malmö och Ida Nilsson, Kristianstad.

– Det är ett starkt grönt lag med bred kompetens som nu tar plats i fullmäktige. Nu tar vi nya tag för att driva igenom vår politik i regionen, säger Mätta Ivarsson.

Thomas Hansson utsågs till vice gruppledare i fullmäktigegruppen. Han är landskapsarkitekt, 62 år, och bor i Rörum.

Vi tror inte att ett slutet Skåne är den vägen Skåne ska ta mot framtiden.