Från talarstolen: Miljöpartiet är partiet som satsar på kulturen i Skåne

Lyssna

I sitt tal under Region Skånes budgetfullmäktige förklarar Kristina Aurell varför Miljöpartiet avsätter mest resurser av alla partier till kulturen inom Region Skåne.

Ordförande, ledamöter och åhörare.
Alliansen i Region Skåne sviker det skånska kulturlivet. I budgeten för 2019 riktades kraftiga besparingar mot kulturen och i början av året beslutade kulturnämnden att helt ta bort utvecklingsbidragen och inte räkna upp verksamhetsbidragen. På ett bräde försvann runt 20 miljoner kronor till kulturföreningar och kulturutövare. Trots massiva protester vägrade Alliansen att backa från beslutet. Som en direkt konsekvens sänkte Statens kulturråd bidraget till Region Skåne med 1 procent, motsvarande två miljoner kronor, och skickade samtidigt med en varning: om inte Region Skåne återställer nivån på kulturanslagen sänks de statliga bidragen med ytterligare runt tio miljoner kronor.

I Alliansens budgetförslag har styret inte lyssnat på varningarna. Budgeten återställs inte fullt ut och därmed är det stor risk för att Statens kulturråd gör verklighet av sitt hot, vilket i sin tur kommer drabba det skånska kulturlivet hårt…
Miljöpartiets budgetförslag är det av alla förslagen som avsätter mest resurser till kulturen inom Region Skåne. Varför gör vi då det?

Jo, ett rikt kulturliv bidrar till att göra Skåne till en attraktiv och dynamisk framtidsregion. Det lockar besökare och turister från andra delar av Sverige och andra länder och det bidrar till att skapa nya upplevelser och får nya idéer att växa fram. Både demokratin och folkhälsan stärks. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och stimulera det kritiska tänkandet. Kulturupplevelser kan få människor att växa som individer.

Miljöpartiet kräver därför att utvecklingsbidragen återställs och att verksamhetsbidragen återigen börjar räknas upp. Vi tillför därför kulturnämnden 31 miljoner kronor i vår budget.
Kulturen i Skåne behöver göras mer tillgänglig och Region Skåne behöver underlätta för kulturskaparna i Skåne. Villkoren för kulturarbetare måste förbättras. Den kompetens och kraft som finns hos medarbetarna i den skånska kultursektorn ska spridas, särskilt till barn och unga.
Vi i Miljöpartiet ser hela människan. Vi tror att för att människor ska må bra så behöver vi få fler behov tillgodosedda än bara de mest grundläggande. Kultur, gestaltande livsmiljöer och kreativa näringar är viktiga delar för att bygga ett hållbart samhälle som vi människor mår bra av och kan utvecklas i.
Yrkar härmed Bifall till MP:s förslag till budget för 2020

Regionfullmäktieg 17-18 juni 2019

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: