50 punkter för ett bättre Skåne

50 punkter för ett bättre Skåne

Genomför ett psykiatrilyft på 500 miljoner kronor och satsa på personalen för att korta köerna i sjukvården. Det är två av vallöftena i Miljöpartiets valmanifest som nu lanserats.

Miljöpartiet lanserar idag sitt valmanifest med 50 punkter för ett bättre Skåne. En av de största satsningarna sker på psykiatrin, med ett psykiatrilyft på 500 miljoner kronor utöver ordinarie uppräkningar under nästa mandatperiod. Det är pengar som behövs för att korta köerna och gör det lättare att få hjälp vid psykisk ohälsa.

Valmanifestet är uppdelat i nio områden: klimatet, en bättre och billigare kollektivtrafik, satsningar på sjukvården och dess personal, en mer jämlik och jämställd sjukvård, billigare tandvård, fler insatser för barn som mår dåligt eller utsätts för våld, psykisk ohälsa, miljön och hur Skåne ska utvecklas.

Särskilt fokus finns på miljö och klimatet samt köerna i sjukvården, med satsningar på personalen.

Utöver ett psykiatrilyft och satsningar på personalen för att minska vårdköerna föreslår Miljöpartiet också:

  • Fler mottagningar för ungdomar som hamnar i missbruk. Miljöpartiet vill att Region Skåne fördubblar anslagen till Mariamottagningarna.
  • En utbyggd järnväg och bättre kollektivtrafik, med fler avgångar och turer.
  • En fortsatt primärvårdssatsning, med särskilt fokus på att det ska vara mer fördelaktigt att driva vårdcentraler på landsbygden och i socioekonomiskt utsatta områden.Satsningar på förlossningsvården.

Inom miljö och klimat finns förslag om bland annat slopat stöd till flyget, en koldioxidbudget, att Region Skåne bygger klimatneutralt, arbetar för att skydda den biologiska mångfalden och för att öka skyddet av Öresund och Östersjön.

Läs hela valmanifestet här.

Miljöpartiets listettor i regionvalet i Skåne 2022. Från vänster: Kami Timothy Petersen, Malmö. Angela Everbäck, Vellinge. Lena Östholm Munkberg, Helsingborg. Mätta Ivarsson, Lund. Dolores Öhman, Hässleholm. Thomas Hansson, Simrishamn.

Relaterade nyheter

Södermanland, 11 augusti 2022

MP sörmland i Förmiddag, P4 Sörmland

Västmanland, 9 augusti 2022

Ge ersättning till markägare som binder in kol

Uppsala län, 8 augusti 2022

Våra toppkandidater

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter