MP-förslag: Gratis TBE-vaccin till skånska barn

Miljöpartiet föreslår avgiftsfritt TBE-vaccin till skånska barn

Erbjud alla skånska barn avgiftsfritt TBE-vaccin. I en motion till regionfullmäktige föreslår vi i Miljöpartiet att Region Skåne tar fram ett förslag på hur avgiftsfritt vaccin mot TBE kan erbjudas alla skånska barn.

Antalet registrerade TBE-fall i Skåne har ökat kraftigt. 2018 registrerades elva fall i Skåne – 2023 var antalet 21 enligt Folkhälsomyndighetens statistik. I Skåne finns flera riskområden, bland annat i nordöstra Skåne, på flera platser på Österlen, i Järavallen utanför Landskrona och i skogarna mellan Höör och Hörby.

TBE, som sprids via fästingar, kan i värsta fall leda till långdragna eller bestående neurologiska besvär. Något botemedel finns inte, utan det enda sättet att skydda sig är att vaccinera sig.

– Även om Skåne fortfarande har relativt få fall såg vi en markant ökning förra året. Det mesta tyder på att ökningen kommer fortsätta när klimatet blir allt varmare. Då behöver Region Skåne arbeta förebyggande och redan nu erbjuda barn att vaccinera sig utan avgift, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

I den motion som Miljöpartiet lämnat in föreslås att Region Skåne tar fram ett förslag på hur avgiftsfri TBE-vaccinering kan införas för barn i Skåne. Miljöpartiet vill även att regionen utreder möjligheten att subventionera vuxnas vaccin. En vaccinationssatsning skulle vara särskilt viktig för människor som rör sig mycket i naturen.

Idag får skåningarna betala vaccineringen ur egen ficka. För ett effektivt skydd krävs flera doser och påfyllnadsdoser. Varje dos kostar runt 450 kronor för vuxna och runt 400 kronor för barn. Flera andra regioner har redan infört avgiftsfritt vaccin eller vaccin till rabatterat pris. I till exempel Region Uppsala och Region Östergötland är vaccinet avgiftsfritt för barn och ungdomar, medan Region Örebro subventionerar och därmed ger lägre pris både till barn och vuxna.

– Möjligheten att skydda sig mot TBE ska inte bero på inkomst eller hur stor plånbok du har. Idag blir det väldigt dyrt om en hel familj ska vaccinera sig mot TBE. Det vill vi ändra på, säger Mätta Ivarsson.

– Både Folkhälsomyndigheten och Region Skåne uppmanar personer som vistas eller bor i riskområden att vaccinera sig, men alla har inte råd att betala vaccinet ur egen ficka. Precis som flera andra regioner redan har gjort behöver Region Skåne fatta beslut om avgiftsfritt TBE-vaccin för barn och se över möjligheten att ge rabatt till vuxna, säger Mätta Ivarsson.

Läs hela Miljöpartiets motion här.

Relaterade nyheter

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Skåne, 15 januari 2024

MP kräver åtgärder efter polisens kritik mot nattstängningen av psykakuten i Kristianstad

Skåne, 21 december 2023

MP riktar hård kritik mot beslutet att stänga barnmottagningen i Trelleborg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter