MP-krav: Klimatneutralt byggande i Region Skåne senast 2030

Region Skåne måste börja bygga mer klimatsmart. Samtidigt som FN:s klimattoppmöte pågår föreslår Miljöpartiet ambitiösa mål om att alla regionens nybyggen, ombyggnationer och renoveringar ska ske helt klimatneutralt senast 2030.

Region Skåne har redan tagit viktiga steg för att minska sin klimatpåverkan. Sedan ett år tillbaka är till exempel all allmän kollektivtrafik i Skåne helt fossilfri. Nu är det även dags för Region Skånes byggprojekt att bli mer klimatsmarta.

I  en motion föreslår Miljöpartiet att Region Skåne satsar på klimatneutralt byggande. Det innebär ett större klimatfokus när Region Skåne planerar och bygger nytt samt underhåller och bygger om befintliga byggnader. Senast 2030 behöver det ske helt klimatneutralt.

– Över hela världen höjs ungdomars röster om att deras framtid sätts på spel. De kräver att vi politiker lyssnar på vetenskapen och tar vårt ansvar. Region Skåne har en gyllene chans att gå före i utvecklingen och redan nu arbeta för att bygga klimatneutralt. Det är det minsta regionen kan göra, säger Kami Petersen (MP), ledamot i regionfullmäktige och en av initiativtagarna till motionen.

De kommande åren planerar Region Skåne att bygga för cirka fyra miljarder kronor om året. Det handlar bland annat om sjukhusen i Malmö, Lund och Helsingborg. Tillsammans kan projekten orsaka utsläpp i storleksordningen 100 000 ton koldioxidekvivalenter om året.

– Just nu planeras flera stora byggprojekt inom Region Skåne, med bland annat nya sjukhusbyggnader. Än är det inte för sent att se till att de byggprojekten inte skadar klimatet. Det är nu regionen måste våga satsa och visa att klimathotet tas på allvar, säger Angela Everbäck (MP), ledamot i regionfullmäktige och en av de som skrivit motionen.

Stora klimatutsläpp kan besparas redan innan nyckeln till nya byggnader lämnas över genom att använda resurssnåla byggmetoder och material som tillverkas med låg klimatpåverkan. Enligt Sveriges byggindustrier och Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien släpper byggsektorn ut lika mycket koldioxid som biltrafiken och inrikesflyget.

– Vanlig betong är en stor klimatbov och därför måste Region Skåne börja titta på mer klimatsmarta alternativ. Det kan vara betong med inlagrat kol, men också trä och material som kan återvinnas och användas igen, säger Kami Petersen.

Över hundra byggherrar, konsulter och byggbolag i Skåne har genom färdplanen LFM30 redan enats bakom målet att all nybyggnation, ombyggnation, underhåll samt infrastruktur ska vara klimatneutralt år 2030.

– Om byggindustrin själva har satt ambitiösa klimatmål kan så klart Region Skåne som beställare också göra det. Med tanke på det nödläge vi befinner oss i måste kampen för klimatet genomsyra alla beslut. Region Skåne kan inte blunda för den klimatpåverkan stora byggprojekt har och därför är det hög tid att regionen börjar ta större klimathänsyn i sina byggprojekt, säger Angela Everbäck.

LÄS HELA MOTIONEN HÄR.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: