MP kräver bättre bemötande av hbtq-personer i vården

Lyssna

Miljöpartiet vill förbättra bemötandet av hbtq-personer i vården. Därför föreslår vi idag att Region Skåne stärker samarbetet med RFSL och ingår ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP). Samtidigt välkomnar vi att den styrande alliansen i Region Skåne drar tillbaka ett förslag som i praktiken hade inneburit en nedprioritering av arbetet för bättre bemötande av hbtq-personer i vården.

– Många hbtq-personer vittnar om bristande kunskaper och dåligt bemötande inom vården. Det finns fortfarande en heteronormativitet som bland annat visar sig i vilka frågor patienter får. Därför är det viktigt att vi långsiktigt kan stärka utbildningsinsatserna för vårdpersonalen, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

För att förbättra arbetet med hbtq-frågor inom vården föreslår Miljöpartiet genom ett initiativärende i hälso- och sjukvårdsnämnden att Region Skåne ingår ett IOP med RFSL. Det skulle garantera en långsiktighet och kontinuitet i arbetet och är också något som RFSL har efterfrågat. Tidigare har Miljöpartiet också föreslagit att anslagen till arbetet fördubblas – från en miljon kronor 2018 till två miljoner 2019.

– Siffrorna över både fysisk och psykisk ohälsa bland hbtq-personer är skrämmande. Det är fyra till fem gånger vanligare att en ung homo- eller bisexuell kvinna försöker begå självmord än en lika gammal heterosexuell kvinna. Bland unga transpersoner har 57 procent övervägt självmord. Vården måste bli mycket bättre på att fånga upp och bemöta de här personerna på ett bra sätt, säger Mätta Ivarsson.

För att förbättra bemötandet av hbtq-personer inom den skånska hälso- och sjukvården satsade det förra rödgröna styret med Miljöpartiet under förra mandatperioden på kompetensutveckling av vårdpersonal. Sedan 2014 har RFSL genom HBTQompetens utbildat skånsk vårdpersonal i normkritik och hbtq-personers livsvillkor. I januari beslutade dock regionala utvecklingsnämnden att inte längre avsätta medel till utbildningen. Inför dagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden föreslog alliansen att inte heller HSN ska finansiera utbildningen och att arbetet istället ska ske inom ordinarie verksamhet på basnivå. På sittande möte drogs dock förslaget tillbaka med hänvisning till bristande dialog med RFSL.

– Det är uppenbart att alliansen velat prioritera ner arbetet med att förbättra bemötandet av hbtq-personer. Därför är vi i Miljöpartiet väldigt glada att de tagit sitt förnuft till fånga. Det har inte skett någon som helst dialog med RFSL och det bra att alliansen medger det, säger Mätta Ivarsson.

"Det är fyra till fem gånger vanligare att en ung homo- eller bisexuell kvinna försökr begå självmord än en lika gammal heterosexuell kvinna" - Mätta Ivarsson