MP kritiskt till beslut att upphöra med konduktiv pedagogi

MP kritiskt till beslut att upphöra med konduktiv pedagogi

Region Skåne planerar att upphöra med konduktiv pedagogik hos en extern leverantör.. På psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens senaste sammanträde beslutade den styrande Alliansen att spara en miljon kronor genom att inte förlänga det nuvarande avtalet. ”Vi försökte stoppa beslutet, men fick inget gehör överhuvudtaget”, säger Miljöpartiets ledamot Fredrik Hanell.


Under 2020 har Region Skåne sagt ja till 40 ansökningar om konduktiv pedagogik hos en extern utförare i Malmö. Men årets deltagare blir sannolikt de sista. På senaste sammanträdet i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden klubbade M, C, L och KD att inte förlänga avtalet när det går ut vid årsskiftet. Beslutet är del av ett större sparpaket, där den styrande Alliansen sparar 82 miljoner kronor på nämndens verksamheter under 2020.

I handlingarna i nämnden står det: ”Förvaltningen räknar med att årligen kunna sänka kostnaderna för den här behandlingsmetoden med 1 miljon kronor genom att ifrågasätta behovet, då fullgoda alternativ kan erbjudas i den egna verksamheten.”

– Miljöpartiet röstade nej till förslaget att inte förlänga avtalet. Det här riskerar att slå mot en redan utsatt grupp. Vilka de fullgoda alternativen är fick vi inte veta på nämndens sammanträde, säger Fredrik Hanell (MP), ledamot i regionfullmäktige och psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden för Miljöpartiet.

Konduktiv pedagogik är ett intensivt träningsprogram som i Region Skåne har erbjudits till barn, ungdomar och vuxna med cerebral pares sedan år 2000. Metoden har sitt ursprung i Ungern, men har enligt nämndens handlingar vidareutvecklats till svenska förhållanden och svensk hälso- och sjukvård av den leverantör som Region Skåne idag har avtal med.

– Det verkar osannolikt att Region Skåne kan erbjuda den här träningsmetoden i egen regi. Det är just därför vi har haft avtal med olika externa leverantörer under lång tid. Tyvärr fick vi inget tydligt svar på vad som händer med de personer som idag får hjälp av metoden, säger Fredrik Hanell.

Med anledning av beslutet att inte förlänga avtalet ställer Miljöpartiet en rad frågor till ansvarigt regionråd Per Einarsson (KD) på nästa sammanträde i regionfullmäktige den 25 februari.

– Vi vet att det här är en uppskattad metod hos många som deltar. Det visar de patientenkäter som gjorts. Vi vill veta vilken dialog som förts med brukarorganisationer och brukare och om Alliansstyret är berett att ompröva sitt beslut, säger Fredrik Hanell.

När ärendet var uppe i nämnden framkom att förvaltningen har skickat en fråga till Health Technology Assessment, en del av Region Skåne som utvärderar kunskapsläget kring olika metoder, om evidensen kring konduktiv pedagogik. Något svar har förvaltningen ännu inte fått.

– Det är väldigt märkligt att ta beslut om att inte längre erbjuda konduktiv pedagogik innan utredningen som pågår ens är klar, säger Fredrik Hanell.

Läs hela vår interpellation här:
https://www.mynewsdesk.com/se/miljoepartiet-de-groena-i-skaane/pressreleases/mp-kritiskt-till-beslut-att-upphoera-med-konduktiv-pedagogik-2973999

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter