Miljöpartiet presenterar vårt budgetförslag för Region Skåne

Prischock hotar i kollektivtrafiken – Miljöpartiet budgetsatsar på inflationsbroms

Skånetrafikens resenärer riskerar att få betala betydligt högre biljettpriser nästa år jämfört med i år på grund av den höga inflationen. En inflationsbroms för att motverka en prischock i kollektivtrafiken är en av satsningarna i Miljöpartiets budgetförslag inför 2023.

Skånetrafikens biljettpriser ska varje år räknas upp med SCB:s konsumentprisindex efter ett beslut i regionfullmäktige 2017. På grund av den höga inflationen betyder det en prisökning på minst åtta procent för skånska pendlare och tåg- och bussresenärer nästa år.

I Region Skånes interna budgetprocess har Skånetrafiken räknat med en ökning av biljettpriserna på just åtta procent, utifrån konsumentprisindexet i somras, för att få ekonomin att gå ihop.

– Skånetrafikens resenärer riskerar att få en rejäl prischock nästa år. Det kommer slå hårt mot människor som redan kämpar för att få ekonomin att gå ihop och leder till att färre åker kollektivt, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne.

I Miljöpartiets budgetförslag för 2023, som presenteras idag, avsätts 90 miljoner kronor till en inflationsbroms för att prisökningen inte ska bli så stor. Någon liknande satsning finns inte med i Moderaternas, Kristdemokraternas, Liberalernas och Sverigedemokraternas gemensamma budget.

– I det borgerliga styrets och Sverigedemokraternas budget finns det inga pengar avsatta till att hålla biljettpriserna låga. Jag kan bara hoppas att de faktiskt förstår vad en prischock skulle medföra och väljer att inte höja priset enligt konsumentprisindex i år, säger Mätta Ivarsson.

Utöver en inflationsbroms satsar Miljöpartiet också på utbyggd trafik och nya moderna dubbeldäckartåg, som styret lagt i malpåse.

– Det borgerliga styret och Sverigedemokraterna vill vänta till början av 30-talet med att köpa in nya moderna Öresundståg. Men det är redan alldeles för trångt på många tåg, och därför vill MP att Region Skåne investerar i nya dubbeldäckartåg redan de närmaste åren, säger Mätta Ivarsson.

Vid sidan om kollektivtrafiken satsar Miljöpartiet även stort på psykiatrin.

– Miljöpartiet har länge kämpat för ett psykiatrilyft i Skåne så att köerna till barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin kan kortas. Signalerna från BUP är att det behövs ett extra tillskott på 70 miljoner kronor nästa år för att klara tillgängligheten, och det tillför i vår budget, säger Mätta Ivarsson.

Region Skåne har tidigare år använt Sveriges kommuners och regioners prisindex (LPIK) för att räkna upp regionbidragen till de olika verksamheterna. I år ligger LPIK på 3,2 procent för sjukvården. Till det kommer en demografiuppräkning på 0,8 procent.

I styrets och Sverigedemokraternas budget stryks demografiuppräkningen helt och LPIK sänks till 2,2 procent, ett sparkrav på 1,8 procent på sjukvården. Det innebär att sjukvården i styrets budget inte får full ersättning för högre löner och högre kostnader och kommer tvingas genomföra besparingar för att få ekonomin att gå ihop.

Psykiatrinämnden bör enligt SKR:s uppräkningsfaktorer och med den sedvanliga demografiuppräkningen få 164 miljoner kronor i uppräkningar. I styrets och Sverigedemokraternas budget är summan bara 86,5 miljoner. Även med styrets så kallade satsning på 18 miljoner saknas det fortfarande pengar till psykiatrin, runt 60 miljoner kronor.

Trots det ger det borgerliga styret och Sverigedemokraterna sken av att de satsar på psykiatrin.

– Tyvärr har vi ett styre i Region Skåne som hellre trixar med siffrorna och använder tvärtomspråk än tar de utmaningar som den skånska sjukvården står inför på allvar. Barn- och ungdomspsykiatrin har det redan tufft och nu får de inte ens full uppräkning för höjda löner och högre kostnader. Det leder till sämre vård och längre köer, säger Mätta Ivarsson.

I Miljöpartiets budget görs också en stor satsning på 40 miljoner kronor på förlossningsvården samt satsningar på personalen. Barnskyddsteamen byggs ut och arbetet för en mer jämlik och jämställd vård stärks. En kultursatsning på 15 miljoner ska gå till utökat stöd till kulturaktörer och till att stärka folkbildningen och folkbiblioteken. 20 miljoner kronor satsas på klimat- och miljösatsningar samt regional utveckling. Dessutom föreslås nya investeringsmedel till egenproducerad förnybar energi som vindkraft och solceller.

– Region Skåne äger redan sex vindkraftverk och det har visat sig vara en ovanligt god affär både för klimatet och ekonomin. Nu vill vi att Region Skåne blir ännu mer energioberoende och ökar takten i investeringar i solceller och undersöker möjligheten att köpa fler vindkraftverk, säger Mätta Ivarsson.

Miljöpartiet föreslog på regionfullmäktige den 29 november en skattesats på 11,48 kronor, 30 öre mer än nuvarande skattenivå. Det skulle innebära att Region Skåne fortfarande ligger under rikssnittet på 11,56 kronor. Idag har Region Skåne bland de lägsta regionerskatterna i landet, bara två regioner har lägre skatt.

 

Läs hela budgetförslaget här.

 

FAKTA

Satsningar i Miljöpartiets budgetförslag:

Kollektivtrafik

90 miljoner på att motverka en prischock i kollektivtrafiken.

30 miljoner på halvårsbasis för att utöka trafiken vid nästa tidtabellskifte.

500 miljoner satsas i investeringsbudgeten under planperioden till inköp av nya dubbeldäckartåg.

Hälso- och sjukvård

70 miljoner kronor satsas på att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.

40 miljoner kronor satsas på övrig psykiatri.

5 miljoner kronor på halvårsbasis satsas på att bygga ut öppenvårdsmottagningar (Mariamottagningar) för barn och unga med missbruksproblem.

3 miljoner kronor på halvårsbasis satsas på att bygga ut barnskyddsteamen.

40 miljoner kronor extra satsas på förlossningsvården.

Det tidigare styrets incitaments-, innovations- och tillgänglighetssatsningar skärs ner och pengarna förs ut i verksamheterna. Under 2022 visar HSN ett stort överskott då dessa pengar inte använts fullt ut.

Övrigt

Regionala utvecklingsnämnden tilldelas 20 miljoner kronor för att stärka sitt arbete och vässa klimat- och miljöarbetet.

Regionala utvecklingsnämnden får också 15 miljoner kronor extra till folkhälsoarbetet.

En kultursatsning på 15 miljoner kronor görs för att hjälpa kulturlivet och stärka folkbildningen och folkbiblioteken.

I investeringsbudgeten avsätts sammanlagt 150 miljoner kronor under planperioden för att göra Region Skåne mer energioberoende genom investeringar i till exempel solceller och nya vindkraftverk.

Relaterade nyheter

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Gävleborg, 9 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet vill se ett Gävleborg rikt på fri och självständig kultur

Örebro län, 6 januari 2023

Camilla Hansén: Visste du redan före Ivanhoe att löftet var en lögn?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter