Rädda kvar Flyktinghälsan i Malmö

Miljöpartiet reagerar med bestörtning på beskedet att Flyktinghälsan i Malmö hotas av nedläggning. I ett initiativärende i hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår MP att Region Skåne skyndsamt utreder hur verksamheten i framtiden kan finansieras för att undvika nedläggning.

Till Flyktinghälsan i Malmö kommer asylsökande och papperslösa för hälsoundersökningar och vård som inte kan anstå. Många gånger har de här grupperna svårt att få den hjälp de har rätt till.

Men trots att verksamheten både är uppskattad och välbehövlig hotas den nu av nedläggningen. Enligt Region Skånes planer ska Flyktinghälsan stänga till hösten och hjälpen till asylsökande och papperslösa i Malmö istället spridas ut på alla vårdcentraler.

Anledningen är en kraftigt försämrad ekonomi, som beror på de förändringar i ersättningar till vårdcentraler som Region Skåne genomförde 2021. Då sänktes den ersättning vårdcentraler får för icke-listade patienter kraftigt. Eftersom asylsökande och papperslösa inte får lista sig på en vårdcentral slår det orimligt hårt mot just Flyktinghälsan, som är en filial till Kryddgårdens vårdcentral.

– Det är orimligt att några av de mest utsatta människorna riskerar att få sämre vård bara för att Region Skåne har ändrat sitt ersättningssystem till vårdcentralerna. Förändringen i sig är inte dålig, men för just Flyktinghälsan slår det helt fel. Därför måste regionen nu titta på hur verksamheten ska finansieras framöver så att den får finnas kvar, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

I ett initiativärende till hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Miljöpartiet därför att Region Skåne skyndsamt utreder hur finansieringen av Flyktinghälsan kan ske framöver för att undvika en nedläggning. Dessutom vill Miljöpartiet att regionen ser över hur vården till asylsökande och papperslösa kan göras mer tillgänglig i hela Skåne.

– En nedläggning av Flyktinghälsan ökar risken för att människor inte får den vård de har rätt till. Vi vet redan att det här är grupper som många gånger har svårt att få hjälp av sjukvården. Istället för att lägga ner Flyktinghälsan behöver vi arbeta med jämlika förutsättningar för asylsökande och papperslösa i hela Skåne, säger Lena Östholm Munkberg (MP), ersättare i primärvårdsnämnden i Region Skåne.

Läs hela initiativärendet här.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: