Rent vatten

Rent vatten

Sommar, sol och bad. Längs de skånska stränderna glittrar vattnet och i strandkanterna skrattar lekande barn. Segelbåtarna lägger till längs bryggorna och i hamnarna serveras nyfångad fisk och skaldjur. Den skånska sommaren är på många sätt fantastisk, men faktum är att under ytan står vi inför ett av de största miljöhoten i Sverige.

Östersjön är idag ett hav i kris. Övergödning, miljögifter, klimatförändringar, plastskräp, spökgarn och läkemedelsrester bidrar alla till att det marina livet är hotat. Situationen är på många sätt akut.

Sedan millennieskiftet har bottendöden brett ut sig i rasande fart – från ungefär fem procent runt år 2000 till 15 procent i mitten av 2010-talet. Idag är en yta dubbelt så stor som Danmark så pass syrefattig att allt liv har försvunnit.

Tänk dig om det istället hade hänt på land. Vilka krisrubriker hade vi inte sett om en lika stor yta av de svenska skogarna eller den svenska åkermarken hade dött?

Eller tänk dig att du sitter på din favoritstrand när plötsligt en sopbil åker fram till vattenkanten. Så kommer en sopbil till, och sedan en till, ja faktiskt en ny sopbil varje minut. Alla dumpar de sina laster av plastskräp direkt i havet.

Så ser verkligheten ut i världens hav. Plast motsvarande en fullastad sopbil vräks i havet – varje minut. Mellan 4,8 och 12,7 miljoner ton plastskräp hamnar i havet varje år och om bara drygt 30 år kommer det finnas mer plast än fisk i haven.

Det är siffror som manar till eftertanke.

Skånska stränder blir allt skräpigare

Östersjön och Öresund är idag långt ifrån förskonade från plastnedskräpningen. När den danska miljöorganisationen Plastic Change mätte mängden plast för några år sedan hittades runt 7 000 plastpartiklar per kvadratkilometer i vattnet norr om Köpenhamn. Efter vinterstormarna förra året samlade Håll Sverige rent in över 500 skräpartiklar per 100 meter strand på Järavallen mellan Landskrona och Löddeköpinge. 80 procent var av plast. I Stockholms skärgård har forskare hittat lika mycket mikroplast som utanför storstäderna i Kalifornien. Var femte sill som fångas utanför Bornholm har mikroplaster i sig, likaså var tredje makrill och var tionde flundra som fångas i Östersjön.

Den plast som hamnar i våra hav stannar där. Det tar 450 år för en pet-flaska att brytas ner och 600 år för en fiskelina i syntetmaterial att försvinna. Och då har de bara omvandlats till mikroplaster som kan finnas kvar i ytterligare hundratals år, om mikroplasterna någonsin bryts ner.

Det är nu vi måste visa politisk handlingskraft för att lösa de utmaningar våra hav och stränder står inför. Med Miljöpartiet i regeringen satsas drygt 2,1 miljarder kronor på renare hav under tre år. Vår politik har gjort att det nu kommer ställas hårdare krav på producenter att samla in förpackningar nära hushållen, att mikroplaster i bland annat tandkräm, schampo och tvålar sedan 1 juli är förbjudna, att arealen skyddad havsmiljö dubblerats och att kommuner framöver kan söka statligt stöd för att städa stränder.

Men det räcker inte.

Även vi i regionen måste ta ett större ansvar. Det är inte för sent att agera för att säkra en levande marin miljö även i framtiden. Det är vi skyldiga våra barn och barnbarn, som annars får leva med konsekvenserna av dagens misslyckanden.

Nu. Rent hav – även till kommande generationer

Allt fler människor oroar sig över tillståndet i våra hav och längs våra kuster. När vi frågar skåningarna själva svarar sex av tio att de tycker att det blivit skräpigare på de skånska stränderna. Sjuttio procent säger att de är mycket oroliga eller ganska oroliga för plastens påverkan på hav och natur. Det är en oro att ta på allvar. Därför kräver Miljöpartiet de gröna i Region Skåne nu en rad åtgärder för att garantera rent vatten och levande hav även till kommande generationer.

  • Ta krafttag mot nedskräpningen av Skånes stränder genom ökat samarbete med föreningar och kustkommuner som genomför strandstädning. Organisationer som Håll Sverige rent, Naturskyddsföreningen, Plogga och idrottsrörelsens miljöorganisation Städa Sverige gör idag ett jättearbete för att städa våra stränder och sprida kunskap om nedskräpningen. Det går inte nog att poängtera hur viktiga deras insatser är. Miljöpartiet i Region Skåne vill därför stärka samarbetet med organisationer, föreningar och kommuner som vill städa våra stränder.

  • Minska plastanvändningen i hela Skåne. Produkter av plast, särskilt engångsartiklar, inom Region Skånes verksamheter ska ersättas med produkter i miljövänligare material där det är möjligt. Med Miljöpartiet i Region Skånes styre har de första stegen redan tagits för att ersätta engångsartiklar av plast med produkter i klimatsmartare material. Under den här mandatperioden har plastförkläden ersatts med förkläden av sockerrör och kalk. Det skedde genom en så kallad innovationsupphandling, där Region Skåne bad företag att ta fram en produkt som inte fanns på marknaden. Miljöpartiet vill se fler sådana initiativ för att få bort den onödiga plastanvändningen, samtidigt som vi vill att regionen tar på sig ledartröjan för att minska plastanvändningen i hela Skåne. Det kan vi göra genom stärkt samarbete mellan regionen och externa aktörer, som bransch- och intresseorganisationer, kommuner och företag.

  • Införa köpstopp av rengörings- och kroppsvårdsprodukter som innehåller mikroplaster i Region Skånes verksamheter. Med Miljöpartiet i regeringen är mikroplaster i kroppsvårdsprodukter som sköljs av kroppen eller spottas ut förbjudna sedan 1 juli i år. Det rör sig bland annat om schampo, tvål, balsam och tandkräm som innehåller små plastpartiklar. Samtidigt vill Miljöpartiet gå ett steg längre och förbjuda mikroplaster i alla kroppsvårds- och rengöringsprodukter. Vi i Miljöpartiet i Region Skåne vill visa vägen och införa ett köpstopp för sådana produkter i regionens verksamheter.

  • Skapa ett marint naturreservat i Öresund och ett marint Natura 2000-område i Hanöbukten. Det marina livet i Öresund är på många sätt unikt. Av säkerhetsskäl har det sedan 1932 rått förbud mot trålning och det har medfört särskilt bra förutsättningar för en livskraftigt marin miljö. Tyvärr räcker inte det. När miljöorganisationen Sea Shepherd våren 2018 undersökte Öresund hittades tydliga spår efter olaglig trålning. På den danska sidan pågår sandsugning – uppsugning av bottensand för att använda det i cement – som orsakar oersättliga skador på det marina livet. Därför har till exempel miljöorganisationer som WWF, Greenpeace och Naturskyddsföreningen, tillsammans med Danmarks sportfiskeförbund, Fishing Zealand och Föreningen för skånsomt Kystfiskeri, krävt att Öresund blir ett marint naturreservat. Det håller vi i Miljöpartiet med om. Vi vill också införa ett marint Natura 2000-område i Hanöbukten, där den utrotningshotade Östersjötumlaren bor.

  • Minska utsläppen av läkemedel från regionens sjukhus och satsa på ny teknik på vattenreningsverken. Varje år släpps minst 275 kilo läkemedel ut i vattnet utanför Malmö. Vid stränderna i och utanför Helsingborg hamnar minst 160 kilo läkemedel i havet varje år. Anledningen är framförallt att dagens reningsverk inte klarar av att fånga upp läkemedelsrester. Det vill vi i Miljöpartiet ändra på. Det gör vi både genom att minska utsläppen från Region Skånes sjukhus och sprida kunskapen till kommunerna om en mer effektiv vattenrening.  

  • Skapa fler möjligheter att samla in och återvinna spökgarn och uttjänta fiskeredskap. Det finns idag minst 100 mil spökgarn i Östersjön. Det är kvarglömda, tappade eller dumpade fiskeredskap som ligger kvar på havets botten eller flyter omkring på ytan. Varje år trasslar sjöfåglar, tumlare och andra djur in sig i näten och trålarna och går en ofta plågsam död till mötes. Likaså fortsätter spökgarnen att fånga fisk – enligt uppgifter från Havs- och vattenmyndigheten beräknas mellan 200 och 300 ton torsk fångas helt i onödan varje år. Trots att spökgarnen utgör ett allvarligt hot mot djurlivet saknar många hamnar idag möjligheten att ta emot och återvinna uttjänta fiskeredskap. Det vill vi i Miljöpartiet ändra på genom att arbeta för att alla fiskehamnar ska ha möjlighet att ta emot och återvinna fiskeredskap.

  • Öka kunskapen kring de utmaningar vi står inför genom att satsa på Marint centrum i Simrishamn och ta initiativ till ett marint centrum på Näset. Nyckeln för att lösa de utmaningar vi står inför är ökad kunskap. På Marint centrum i Simrishamn samarbetar kommunen med Lunds universitet och en rad andra aktörer för att öka kunskapen om Hanöbukten. Miljöpartiet vill garantera en långsiktig finansiering av Marint centrum i Simrishamn och ta initiativ för ett marint center på Näset som ska arbeta med de särskilda utmaningar som finns i havet utanför kusterna i Vellinge, vid Höllviken, Skanör och Falsterbo.

Relaterade nyheter

Skåne, 12 juli 2018

Sex av tio tycker att Skånes stränder blivit skräpigare

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter