Rödgröna vill satsa på utbildningsanställningar inom vårdyrken

Rödgröna vill satsa på utbildningsanställningar inom vårdyrken

Som ansvariga politiker för Skånes största arbetsgivare är det viktigt att vi aktivt strävar efter att Region Skåne ska vara en attraktiv arbetsgivare där verksamheten och goda resultat står i fokus.

Länk:
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/rodgrona-vill-satsa-pa-utbildningsanstallningar-inom-vardyrken/

Relaterade nyheter

Skåne, 10 december 2018

”Förebyggande folkhälsoarbete minskar trycket på sjukvården”

Skåne, 10 december 2018

”Patienterna drabbas hårdast av Alliansens effektiviseringar”

Skåne, 2 augusti 2018

”Grön politik har stort inflytande på sjukvårdspolitiken”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter