Så vill regionerna digitalisera vården

Lyssna

Vården står inför stora förändringar med digitaliseringens intåg. Ska det offentliga utveckla egna verktyg och lösningar, eller istället handla upp dem av privata aktörer?

Dagens Arena har pratat med de tre största landstingen och regionerna om deras planer.

Även om digitaliseringen redan pågår, är de tre stora regioner som Dagens Arena pratat med bara i startgroparna när det gäller att införa digitala tjänster för sina patienter.

Region Skåne marknadsför sig som en av storsatsarna.

– Vi har en plan om att ligga främst i landet på e-hälsa, och att vara bäst i världen på området 2025, säger Dolores Öhman, (MP) regionråd med ansvar för e-hälsa i Region Skåne.

 Än så länge finns inga indikatorer för att mäta vilka som är bäst på e-hälsa, men Dolores Öhman hoppas att SKL inom kort kommer ta fram sådana. I år och två år framåt har regionen avsatt 200 miljoner kronor årligen till e-hälsa.

Framöver kommer Region Skåne att utveckla tre olika metoder för det Dolores Öhman kallar ”virtuella konsultationer”, som ska testas i vart och ett av de tre områden som regionen är indelad i.

– Inom en del av Region Skåne kommer vi att vidareutveckla ett sätt att ha digitala konsultationer med läkare. I ett annat område kommer vi att jobba mer med att en läkare kan bemanna två vårdcentraler samtidigt, ofta genom att finnas digitalt på en mindre ort. Vi kommer också att utveckla verktyg för triagering på nätet: du kan gå in, skriva in dina symptom, ha en digital konsultation med sjuksköterska och om behov finns åker du in och träffar läkare, säger Dolores Öhman. 

Läs hela artikeln här 

– Vi har en plan om att ligga främst i landet på e-hälsa och att vara bäst i världen på området 2025