Sänkta trösklar för barn och unga som mår psykiskt dåligt

Lyssna

Miljöpartiet vill korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin. Men minst lika viktigt är det förebyggande arbetet. Vi måste ta tag i orsakerna till att barn och unga mår dåligt.

Allt fler barn, ungdomar och unga vuxna mår idag psykiskt dåligt. De allvarliga psykiatriska diagnoserna ökar, samtidigt som allt fler barn och ungdomar drabbas av oro, ångest och sömnsvårigheter.

Något är fel i vårt samhälle när så många unga mår dåligt.

Vi måste sätta barnen i fokus och göra allt vi kan för att motverka att fler barn och unga mår dåligt.

Ibland skaver livet. Skolan kan vara jobbig. Betygsstressen tynger. Det kanske är bråkigt hemma. Kompisarna kanske sviker eller kärleken har gjort slut.

Vi i Miljöpartiet vill att det ska vara lätt att få hjälp. Det ska alltid finnas någon att prata med – oavsett hur stort eller litet problemet är.

I regeringen har vi infört en läsa-skriva-räkna garanti för att ge extra stöd elever som riskerar att halka efter. Vi säger bestämt nej till tidigare betyg – just för att forskare och lärare varnar för att det kan leda till ännu mera betygsstress och i förlängningen psykisk ohälsa. Vi ser det som självklart att skolan ska vara en porrfri miljö och vi vill får bort reklam inför skolvalen.

I Skåne arbetar vi för sänkta trösklar och tidigare hjälp.

Vi vill:

  • Öka tillgängligheten på Skåne ungdomsmottagningar med generösare öppettider på kvällar, helger och skollov.
  • Stärka elevhälsan – skolan är avgörande för den psykiska hälsan och därför måste samarbetet mellan regionen och kommunerna bli bättre.
  • Få bort köerna till BUP och införa en förstärkt vårdgaranti med garanti till återbesök inom 20 dagar.
  • Öka stödet till föreningar och organisationer som arbetar med barn och ungas psykiska hälsa
  • Garantera minst en psykolog på varje offentlig vårdcentral.
  • Etablera fler unga vuxna-mottagningar som en snabb och enkel väg till stöd och hjälp.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: