Från talarstolen: Satsa på klimatsmart byggande och stärkt biologisk mångfald

Lyssna

I sitt tal under Region Skånes budgetfullmäktige lyfte Angela Everbäck, ledamot i servicenämnden, Alliansens siffertrixande som kommer tynga en redan pressad personal. Angela lyfte även Miljöpartiets förslag att bygga klimatsmart och behovet av att stärka den biologiska mångfalden.

Idag lägger vi kursen för Skånes största arbetsplats. Region Skånes 35 000 anställda, spridda över hela landskapet, med ansvar från förlossning till kultur och från bussdepå till sjukhusmåltid, går till sitt arbete för att ta ansvar för Skåne. Alla spelar roll för att göra Skåne bra. För att göra Skåne bättre. Alla som arbetar i Region Skåne är värda ett stort tack från oss politiker.

När styrets budgetförslag presenterades tror jag att det var många anställda som satte kaffet i halsen, när de upptäckte att Alliansen, för andra året i rad, lägger ett effektiviseringskrav på två procent. En nivå som är dubbelt så tufft som den som planeringsdirektivet lyfte fram. Detta i kombination med en slopad demografiuppräkning, som att Skåningarna varken blir fler eller äldre, kommer tvinga personalen att springa snabbare och snabbare.

Miljöpartiet försöker inte trolla bort det faktum att Skåningarna både blir fler och äldre. Vi ser ett en-procentigt effektiviseringskrav, som tufft nog.

Utöver det finns det många skillnader mellan vad vi som grönt Miljöparti vill genomföra, jämfört med den styrande ”siffertrixialliansen”. Inom områden som Servicenämnden kan påverka så vill vi i Miljöpartiet:

• Miljöpartiet vill att Region Skåne ska jobba aktivt för att skydda den biologiska mångfalden genom ökad andel ekologiska livsmedel.
• Miljöpartiet vill att Klimat-och miljömålen måste få samma tyngd som de ekonomiska målen i Region Skåne.
• Miljöpartiet vill att en strategi för klimatneutralt byggande tas fram för Region Skånes byggprojekt

När det gäller den biologiska mångfalden måste den skyddas! Vi som är aktiva i Naturskyddsföreningen fick för några veckor sedan detta utskick: ”Bina behöver din hjälp!“. Den första uppmaningen handlar om att ekologiskt jordbruk måste få ökat stöd.

Därför är vi i Miljöpartiet glada för att Alliansen skriver i sin budget att ”Region Skånes miljöstrategiska program gäller fortfarande.”
I det miljöstrategiska programmet finns delmål 2.3 som direkt rör biologisk mångfald. Målet lyder - Öka andelen ekologiska livsmedel och prioritera närodlat.

Något jag hoppas att samtliga ledamöter i den alliansstyrda servicenämnden nu uppmärksammar då de på självaste Biologiska mångfaldens dag, den 22 maj i år, beslutade att minska upphandlingen av ekologisk mat. Helt i strid med det miljöstrategiska programmet och helt i otakt med den växande kunskapen om insekternas betydelse och utsatthet. Det beslutet ger en kortsiktig ringa ekonomisk besparing om beräknade 500 000:-, på bekostnad av den biologiska mångfalden. Region Skåne är en viktig aktör att visa handlingskraft och gå före i arbetet med att långsiktigt medverka till en hållbar miljö i Skåne. Här har vi politiker i Region Skåne ett ansvar att ta.

Miljöpartiet vill att Region Skåne tar fram en koldioxidbudget och en klimatfärdplan. Vi vill att regionen tar fram en strategi för klimatneutralt byggande. Bygg- och fastighetssektorn svarar för runt en femtedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Klimatpåverkan under byggtiden kan ofta motsvara den för energiförbrukning och underhåll under byggnadens hela livslängd. Idag står Region Skåne inför stora investeringar i renovering och nya sjukhusbyggnader och andra fastigheter. I Malmö, Lund och Helsingborg planeras och byggs det redan. Miljöpartiet vill att Region Skåne har ett tydligt miljötänk i sina byggprojekt. Det kan både handla om att bygga med trä där så är möjligt eller att ställa krav på klimatneutral betong och cement. Boverket har lämnat ett förslag på klimatdeklaration av byggnader till regeringen. Miljöpartiet vill att Region Skåne går före i arbetet med att klimatdeklarera nya och renoverade byggnader.

När det gäller medborgardialoger så har i princip all av oss medborgardialog som en del av vårt uppdrag. Ingen av alla er som varit uppe talarstolen har överhuvudtaget nämnt det hittills. Dialogen med medborgarna vet vi behöver stärkas.

Region Skåne, ligger i framkant i många aspekter i regionsverige. Det hoppas vi att regionen kommer göra även i fortsättningen. Men vi blir oroliga när vi ser Alliansens siffertrixande och bristande ansvarstagande. Personalen kommer bli de som tvingas rädda Alliansstyrets budget. Ständiga effektiviseringskrav är ingen hållbart väg. Och Alliansens fina ord om biologisk mångfald i budgeten, måste efterlevas. Demokratiarbetet och medborgardialog måste lyftas!

 

*Budgettal under Regionfullmäktige den 17-18 juni 2019*

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: