Satsningar på psykiatrin och klimatet i Miljöpartiets budgetförslag

Lyssna

Klimathotet och den växande psykiska ohälsan – det står i fokus i det budgetförslag för Region Skåne som Miljöpartiet presenterat idag. När den styrande Alliansen tvingar psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden att genomgå ett ekonomiskt stålbad med besparingar på 100 miljoner kronor satsar Miljöpartiet tvärtom på psykiatrin.

De senaste åren har larmrapporterna duggat tätt om hur den psykiska ohälsan ökar i samhället. Närmare 190 000 barn och unga vuxna har sökt vård på grund av psykisk ohälsa. I gymnasiets årskurs 2 svarar var tredje tjej att de inte mår bra.
Trots det väljer den styrande Alliansen med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna att i sin budget för 2020 göra en kraftig besparing på psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden. Anslagen till nämnden – borträknat tekniska justeringar – minskar nästa år med 100 miljoner kronor i Alliansens budget.
– Det är fullständigt absurt att genomföra en sådan kraftig besparing. Arbetet mot den psykiska ohälsan i samhället måste växlas upp – inte slaktas på det här sättet. Det är inget annat än ett svek. Jag blir oerhört beklämd av den här besparingen, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne.
Hon fortsätter:
– Alliansen är bra på oneliners och plattityder utan substans. Men jag önskar att de för en gångs skull kunde lägga den tomma retoriken åt sidan och se skåningarna i ögonen och förklara varför det ska sparas på just psykiatrin. Det svaret kommer vi att kräva av dem.
Miljöpartiet lägger idag fram sitt eget budgetförslag för Region Skåne. I budgeten genomförs en riktad satsning för att motverka den psykiska ohälsan. Utöver att MP varken accepterar Alliansens effektiviseringskrav på två procent eller att demografiuppräkningen tagits bort görs följande satsningar:

 •  32 miljoner kronor satsas på barn- och ungdomspsykiatrin för att minska köerna och öka tillgängligheten
 •  Krav på att det ska finnas minst en psykolog på varje vårdcentral
 •  8 miljoner satsas på bättre öppettider på Skånes ungdomsmottagningar, med öppet även på lov och helger. I satsningen ingår också att göra ungdomsmottagningen på nätet permanent.
 •  6 miljoner satsas på en specialiserad psykologmottagning för våldtäktsoffer som lider av posttraumatiskt stressyndrom.
 •  3 miljoner satsas på fler unga vuxna-mottagningar
 •  3 miljoner satsas på att korta köerna vid könsdysfori.
 •  5 miljoner satsas på en psykiatriambulans

Miljöpartiet vill också stärka klimatarbetet i Region Skåne. Sommaren 2018 gav en försmak av vad ett förändrat klimat kan innebära för Skåne, med långvarig torka och sinande vattenbrunnar. Därför vill Miljöpartiet att Region Skåne tar fram en koldioxidbudget och en klimatfärdplan för att nå klimatmålen.
– Klimathotet är på allvar nu. Vi politiker måste lyssna på alla de barn och unga som skolstrejkar och demonstrerar. Att hänsyn till klimatet och miljön ska finnas med i varje politiskt beslut har länge varit en hjärtefråga för oss, säger Mätta Ivarsson.
Andra klimat- och miljöförslag i budgeten är:

 • Minska klimatutsläppen från Region Skånes byggprojekt med en tydlig strategi för klimatneutralt byggande.
 • Ett klimatpolitiskt råd som samlar expertkunskap
 • Ökad andel ekologisk mat
 • Färre tjänsteresor med flyg

Alliansen har i sin budget valt att öka effektiviseringskravet på Region Skånes samtliga nämnder och styrelser till två procent. I klartext är det en besparing på xx kronor. Dessutom tas den så kallade demografiuppräkningen – den ersättning som verksamheterna får på grund av fler äldre och en större befolkning – helt bort. Det är en besparing på ytterligare xx kronor. Istället för dessa dolda besparingar väljer Miljöpartiet att höja skatten med 20 öre.
– Den röda tråden i vår budget är hänsyn till kommande generationer. Det behövs en hållbar ekonomi i Region Skåne, säger Mätta Ivarsson och fortsätter:
– Alliansen pratar högt om satsningar, men frågan alla bör ställa sig är var de får pengarna ifrån? Svaret är att de ger med ena handen och sedan tar tillbaka med den andra. De saknar riktig finansiering för sina reformer, med risk att de kör Region Skånes ekonomi fullständigt i botten.

Läs hela budgetförslaget här.
Följ oss på Facebook eller Instagram för de senaste kring budgeten.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: