Starta avhopparverksamhet på skånska sjukhus

Lyssna

Ta inspiration från Storbritannien och erbjud avhopparverksamhet på skånska sjukhus till unga gängkriminella. I en motion föreslår Miljöpartiet att Region Skåne tar initiativ till en utredning i samarbete med till exempel socialtjänst, polis och civilsamhälle om hur den brittiska metoden kan införas i Skåne. Kärnan i förslaget är att utnyttja den kris som våldsutsatta befinner sig i när de söker akutvård.

Det är en helt ny metod i Sverige som Miljöpartiet nu vill pröva i Region Skåne. Inspirationen kommer från London, där organisationen Redthread finns på plats på flera sjukhus och erbjuder unga kriminella en möjlighet att hoppa av.

Tanken är enkel: när en person utsätts för våld och söker vård uppstår ett så kallat ”teachable moment” – ett påverkansbart ögonblick – då den kris personen befinner sig i gör det lättare att få hen att ändra sin livssituation. Det här går att utnyttja för att få unga människor att välja bort den kriminella banan och välja en ny väg i livet.

– Sättet att arbeta i London och på andra sjukhus i Storbritannien är jättespännande. Det är en effektiv metod för att nå unga människor som hamnat fel i livet. Den kris de befinner sig i på sjukhusen gör att de har lättare att tacka ja till samhällets utsträckta hand. Erfarenheterna från Storbritannien visar att det är mycket bättre att sätta in åtgärder direkt på sjukhuset än att vänta till personen blivit utskriven, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne.

Miljöpartiet föreslår nu att Region Skåne tar initiativ till att tillsammans med externa aktörer som till exempel polis, socialtjänst och civilsamhälle utreda möjligheten att starta upp en liknande verksamhet på ett skånskt sjukhus.

– Det här är inget som Region Skåne kan göra själva. Men om hälso- och sjukvården kan hjälpa till att få unga gängmedlemmar att hoppa av så måste vi självklart utreda det. Därför vill vi att Region Skåne tar initiativ till breda samtal med andra aktörer för att se om metoden går att införa här. Vi ser gärna att den ideella sektorn är med, precis som det är i London, säger Thomas Hansson, vice gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne.

Redthread har utvecklat sin verksamhet på sjukhus i London i 14 år. Verksamheten har spridit sig till bland annat Birmingham och Nottingham. Redthreads socialarbetare arbetar i tätt samarbete med vårdpersonalen på sjukhusen för att så tidigt som möjligt erbjuda möjligheten att hoppa av. Efter sjukhusvistelsen sätts kraftfulla stödåtgärder in för att få personen att lämna sitt kriminella liv.

En utvärdering har visat att återbesöken på akutmottagningen minskade hos de personer som deltog i projektet. 59 procent av de unga var mindre inblandade i våldsincidenter och 4 av 10 minskade sin brottslighet. Samtidigt är verksamheten uppskattad av vårdpersonalen, som många gånger ser samma personer gång på gång återkomma till akuten.

– Det är aldrig lätt att få gängmedlemmar att lämna kriminaliteten. Men erfarenheterna från Storbritannien visar ändå att det är möjligt att påverka unga kriminella, särskilt när de själva utsatts för grovt våld, säger Mätta Ivarsson.

Miljöpartiet har skickat in en motion om metoden till regionfullmäktige. Läs hela motionen här: https://bit.ly/2NgPDYz

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: