Stora underskott i Region Skånes kvartalsrapport

Lyssna

Trots Alliansens skattehöjning fortsätter den skånska hälso- och sjukvården att blöda ekonomiskt. Kvartalsrapporten för januari-mars visar att kostnaderna stigit kraftigt sedan Alliansen tog över makten. Både hälso- och sjukvårdsnämnden och de skånska sjukhusen visar stora underskott.

Miljöpartiet ser med stor oro på kvartalsrapporten som ska behandlas på nästa sammanträde i regionstyrelsen. Det sammanlagda resultatet för hälso- och sjukvården är minus 173,9 miljoner kronor under årets första kvartal, vilket är 122,8 miljoner kronor sämre än budget. Det gör att helårsprognosen för Region Skånes hälso- och sjukvård pekar på ett underskott på sammanlagt 655 miljoner kronor – att jämföra med ett överskott på 37,5 miljoner kronor i budgeten.

– Ända sedan Alliansen tillträdde har de haft ett högt tonläge om hur ekonomiskt ansvarstagande de är, men redan efter några månader ser vi istället hur kostnaderna skenar och minussiffrorna blinkar röda, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne och ersättare i regionstyrelsen.

Miljöpartiet ser med särskild oro på att:

  • Kostnaderna för inhyrd personal från bemanningsföretag har ökat med nästan 50 procent under första kvartalet i år jämfört med samma period förra året.
  • Kostnadsutvecklingen har sedan Alliansen tillträdde ökat kraftigt. Nettokostnadsutvecklingen låg under årets första kvartal på hela 6,5 procent. På en rullande tolv månaders period ligger kostnadsutvecklingen på drygt fem procent - att jämföra med tre procent för ett år sedan. Det motsvarar mer än 800 miljoner kronor i ökade kostnader.
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden visar ett större underskott under första kvartalet i år jämfört med samma period förra året – minus 77,1 miljoner kronor i år jämfört med minus 31,9 miljoner kronor förra året. Det är 76,7 miljoner kronor sämre än budget.
  • De skånska sjukhusen visar stora underskott – trots att Alliansen tillförde 705 miljoner kronor extra i årets budget. Sjukhusstyrelse SUS visar under årets tre första månader ett resultat på minus 73,2 miljoner kronor, sjukhusstyrelse Helsingborg minus 33,2 miljoner kronor och sjukhusstyrelse Kristianstad ett resultat på minus 20,7 miljoner kronor. Även sjukhusen i Ystad, Hässleholm, Ängelholm och Landskrona visar röda siffror.

– Alliansen verkar ha tappat kontrollen över Region Skånes kostnader. Det är anmärkningsvärt att varken styrets skattehöjning eller de kraftiga neddragningarna har lett till en ekonomi i balans. Istället täcker de upp för Alliansens bristande kontroll över de allt högre kostnaderna, säger Mätta Ivarsson.

Under perioden januari – mars 2019 blev Region Skånes sammanlagda resultat 111,4 miljoner kronor sämre än budget – 148,4 miljoner kronor istället för budgeterade 259,8 miljoner. Det gör att helårsprognosen nu pekar på ett resultat som är 605 miljoner kronor sämre än budget.

– Istället för att få kontroll på ekonomin har Alliansen ägnat sig åt tomma slogans som ”lyxfälla” och ”råttebo” för att beskriva det förra rödgröna styret. Det får vara nog med den uppskruvade retoriken nu, säger Mätta Ivarsson och fortsätter:

– Nu är det extra viktigt att styret lägger den politiska prestigen åt sidan. Det krävs både snabba åtgärder och en långsiktig omställning med ökat fokus på det förebyggande folkhälsoarbetet. Tyvärr ser vi hur Alliansen skär ner på just de områden som kan minska trycket på vården och därmed ge lägre kostnader. Istället har de valt att tillsätta utredningar om fler vårdval, trots att det kommer leda till ännu högre kostnader.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: