Folkhälsan viktigast i frågan om gårdsförsäljning av alkohol

Folkhälsan viktigast i frågan om gårdsförsäljning av alkohol

Debatten och förslagen om gårdsförsäljning av öl och vin återkommer med jämna mellanrum. Motionen från Liberalerna har passerat folkhälsoberedningen där jag som ordförande också lade ett förslag på bordet som har just folkhälsan i centrum.

Debatten och förslagen om gårdsförsäljning av öl och vin återkommer med jämna mellanrum. Ett flertal motioner i frågan har som exempel lagts i riksdagen och nu har alltså turen kommit till regionfullmäktige. Motionen från Liberalerna har passerat folkhälsoberedningen där jag som ordförande också lade ett förslag på bordet som har just folkhälsan i centrum. Förslaget från det rödgröna styret var då att avslå motionen. Skälet till detta var i stort sett desamma som bland annat två statliga utredningar under den förra borgerliga regeringen har konstaterat och som fick den dåvarande hälsoministern (Maria Larsson KD) att stoppa förslagen om gårdsförsäljning. Frågan är nämligen mycket vidare än folkhälsokonsekvenserna av den mängd vin som eventuellt skulle säljas ute på gårdarna.

 

En bärande tanke i den svenska alkoholpolitiken är att värna detaljhandelsmonopolet. Systembolaget är det kanske enskilt viktigaste verktyget för den restriktiva svenska alkoholpolitiken och dess ensamrätt ger en alkoholmarknad i Sverige som är fri från vinstintresse som enbart syftar att dra upp konsumtionen.  Detaljhandelsmonopolet äventyras eftersom gårdsförsäljning står i strid med artikel 28 i EG-fördraget eftersom svenska produkter gynnas framför utländska. Det gäller även om gårdarna förvandlas till systembolagsfilialer som ibland framförts i debatten. Dessutom är begreppet gårdsförsäljning vilseledande då det finns frågetecken kring vad som i så fall kan få kallas gård eller inte. Den lokala försäljningen kan inte skyddas och Sverige förlorar möjligheten att ha kvar detaljhandelsmonopolet.

 

Det är i ljuset av detta som vi ska se ett tillsynes harmlöst och pittoreskt förslag om att tillåta gårdsförsäljningen, för alkohol är ju inte vilken vara som helst. Det finns tydliga kopplingar mellan alkohol och flertalet sjukdomar så som diabetes och cancer. De sociala konsekvenserna för både samhället och enskilda individer av en ökad konsumtion är redan idag oacceptabelt höga och riskerar att förvärras.

 

Forskningen är tydlig, en ökad tillgänglighet på alkohol leder till en ökad konsumtion. Även WHO belyser att en begränsning av tillgänglighet är en av de viktigaste åtgärderna för att värna folkhälsan.

 

Det är av största vikt att prioritera det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

 

Ida Nilsson (MP)
ordförande Folkhälsoberedningen

 

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter