Ta större hänsyn till barnen i politiska beslut

MP föreslår att Region Skåne tar större hänsyn till barnen i politiska beslut

Utgå från barnets bästa. I en motion föreslår Miljöpartiet i Region Skåne att politiska beslutsförslag kompletteras med en barnkonsekvensanalys. ”Vi vill stärka barnens rättigheter i Skåne”, säger Angela Everbäck, initiativtagare till motionen som lämnas in idag.

Ett exempel är Region Kronoberg som i planeringen av ett nytt akutsjukhus i Växjö gjorde en prövning av vad som är bäst för barnen. Analysen innehöll viktiga förslag på hur sjukhuset kan byggas för att garantera barnens bästa, till exempel vad som krävs för att barn och unga inte ska behöva vårdas tillsammans med vuxna och hur den fysiska miljön kan anpassas till de yngsta barnen och till barn och unga med funktionsvariationer.

På liknande sätt vill Miljöpartiet att Region Skåne tar större hänsyn till barnens rättigheter i de politiska beslut som tas. Därför föreslår MP att beslutsförslagen kompletteras med information om ärendet påverkar barn. I de fall ärendet gör det ska en barnkonsekvensanalys göras. Idag görs det redan med miljöpåverkan, under rubriken Miljökonsekvenser i beslutsförslagen.

– Region Skåne tar en rad beslut som påverkar både dagens och framtidens barn och unga. Det kan vara allt från hur regionens sjukhus ska se ut till frågor som rör barns möjligheter att åka kollektivt. Det finns många exempel på när det är viktigt att barnperspektivet finns med i besluten, säger Angela Everbäck, ledamot i regionfullmäktige och den som lagt motionen.

– För oss i Miljöpartiet är det här ett sätt att stärka barnens rättigheter i Skåne. Men det handlar också om att ta bättre politiska beslut, med tydligare beslutsunderlag. I ett antal ärenden kan bedömningen vara att beslutet inte får några konsekvenser för barn och unga, och då är det värdefullt även med den informationen. I andra fall krävs en barnkonsekvensanalys, säger Angela Everbäck.

Läs hela motionen här.

Relaterade nyheter

Skåne, 31 januari 2020

Skrota planerna på att privatisera BUP

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter