Uppdrag i Region Skåne fördelade

Lyssna

Söndagen den 9 december höll Miljöpartiet i Skåne sin höststämma, i Lund. Då valdes personer till de uppdrag som Miljöpartiet fått i Region Skåne.

Linnéa Skoogh, Lena Östholm Munkberg, Angelika Andersson, Kami Petersen, Mätta Ivarsson, Thomas Hansson, Angela Everbäck, Thomas Eng, Jan Rydén och Fredrik Hanell.

✅ Mätta Ivarsson valdes till ledamot i Hälso och sjukvårdsnämnden
✅ Thomas Hansson valdes till ledamot i Regionala utvecklingsnämnden
✅ Kami Petersen v...aldes till ledamot i Kollektivtrafiknämnden
✅ Fredrik Hanell valdes till ledamot i Psykiatri, handikapp och habiliteringsnämnden
✅ Angela Everbäck valdes till Servicenämnden
✅ Linnéa Skoogh valdes till ledamot i Idéburna sektorn - politisk samverkansgrupp
✅ Lena Östholm Munkberg valdes till ersättare i Primärvårdsnämnden
✅ Angelika Andersson valdes till ersättare i Patientnämnden
✅ Jan Rydén valdes till ersättare i Pensionärsrådet
✅ Thomas Eng valdes till ledamot i Skånes djurparks styrelse

Saknas på bilden:
✅ Ida Nilsson valdes till ersättare i Kulturnämnden
✅ Thomas Rödin Hulth valdes till ledamot i Stiftelsen Skånska landskap
✅ Dolores Öhman valdes till ersättare i Klimatsamverkan Skåne.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: