Knyt samman Sörmlands städer och grannlänen

Debattartikel i Eskilstunakuriren – om att knyta ihop Sörmland med hjälp av kollektivtrafiken.

Miljöpartiet vill knyta ihop Sörmland med utökad kollektivtrafik. Det behövs fler bussar och det ska vara lättare att resa på landsbygden, bland annat med anropsstyrd trafik. Tåget är snabbt och bekvämt för resor mellan de lite större orterna. Vi vill därför att det åter ska gå persontrafik på järnvägen från Oxelösund, över Nyköping och Flen vidare till Eskilstuna och norrut.

Vi i Miljöpartiet vet att resor både är att leva och att uppleva. Många reser med tåg varje dag för att ta sig till jobbet. Andra för att träffa nära och kära, se en konsert eller heja på sitt fotbollslag.

Fler och fler tar tåget för sina semesterresor. Framtidens resor behöver vara snabba, bekväma och klimatsmarta. Därför vill vi bygga Tåglandet Sverige.

Tåget är det mest energieffektiva sättet att transportera många och mycket, men det är fullt på de svenska järnvägarna. Det behövs helt enkelt mycket mer kapacitet för både person- och godstrafik. Som det ser ut idag kan inte tågtrafiken utökas och de befintliga järnvägarna kan inte underhållas tillräckligt eftersom det inte är möjligt att stänga av och leda om trafiken.

De proppfulla järnvägarna orsakar lätt följdförseningar i hela tågnätet som skapar stora problem i människors vardag. Tåget borde gå som tåget.

Nya stambanor behövs och det snarast. Kapaciteten på järnvägarna behöver ökas både norrut längs kusten, söderut mot Malmö och kontinenten, och västerut mot Göteborg och Oslo. Samtidigt måste underhåll och trimningar av våra befintliga järnvägar utökas.

I Sörmland har vi tung godstrafik på järnvägen från Oxelösund och norrut. Där finns utrymme också för persontrafik. Miljöpartiet anser att byggnad av nya perronger och andra nödvändiga åtgärder ska genomföras så att persontrafiken kan återupptas.

Regionerna behöver också samordna biljettsystemen så att det blir smidigt och prisvärt att resa mellan länen. Det är viktigt för att underlätta både arbetspendling och annat resande.

Det är stora investeringar som behövs såväl nationellt som regionalt de närmaste åren. Men det kommer att vara investeringar som ger stort utbyte i form av ökad kvalitet i vårt resande samt minskad klimatpåverkan, när bil- och flygresor ersätts med tågresor.

Med en grön nystart vill Miljöpartiet satsa på tåg som knyter samman städer, skapar nya arbetstillfällen och driver på Sveriges utveckling – samtidigt som samhället gör en klimatvinst. Få saker är så smarta att investera i som tågtrafiken. Det bidrar till ekonomisk utveckling på ett hållbart sätt med jobb, framtidstro och möjlighet att resa både bekvämt och klimatsmart.

Maria Carlén Lindwall (MP)
Kandidat till regionfullmäktige Sörmland

Ulf Isaksson (MP)
Kandidat till regionfullmäktige Sörmland

Hans Wrådhe (MP)
Miljöpartiet Sörmlands landsbygdsambassadör

Länk till artikeln i Eskilstunakuriren här

Relaterade nyheter

Södermanland, 11 augusti 2022

MP sörmland i Förmiddag, P4 Sörmland

Västmanland, 9 augusti 2022

Ge ersättning till markägare som binder in kol

Uppsala län, 8 augusti 2022

Våra toppkandidater

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter