En budget för en hållbar framtid i Sollentuna

Vi i Miljöpartiet vill satsa mer av Sollentuna kommuns överskott på investeringar för framtiden.

Idag antas Sollentuna kommuns budget 2024 med ekonomisk plan för 2025-2026. Peter Godlund (MP) är vår gruppledare i kommunfullmäktige och är den som presenterar våra huvudsakliga linjer och målsättningar för Sollentuna kommun de närmaste åren.

Då Sollentuna kommun har ett lånetak på 4 miljarder kronor för hela kommunkoncernen och när resultatmålet höjs till 3 % i ett läge där kommunen redan går med stora överskott så ser Miljöpartiet att många nödvändiga investeringar uteblir. Exempel på detta är nödvändiga investeringar i solelsproduktion, investeringar i en stärkt skol- och kulturverksamhet för att motverka att fler unga faller utanför samhället samt det livsviktiga bevarandet av vår natur.

– För Miljöpartiet handlar årets budget om att visa att visa ansvar för framtiden genom att även göra nödvändiga investeringar idag och inte vara dumsnål och lägga pengar på hög när behovet är stort, säger Peter Godlund (MP).

Peter Godlund (MP), gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Sollentuna visar upp vår budget för 2024.

Vi i Miljöpartiet de gröna lägger en budget med fokus på att öka ambitionerna i kommunens arbete mot målet att bli Sveriges första klimatneutrala kommun samtidigt som vi investerar i våra kärnverksamheter som arbetar med våra ungdomar och våra äldre.

Ett urval av satsningar i vår budget:

Klimat- och miljö
🔋 Klimatprogram för investeringar i grön teknik
🌳 Uppdrag att påbörja detaljplanearbete för tre nya naturreservat i kommunen
🛠 Uppdrag att utreda etablering av en återbruksgalleria
🥑 Uppdrag att skolmaten ska uppgå till 60 % vegatabilier
⚡️ Stärkning av energi- och klimatrådgivningen
🚴‍♀️ Cykelfrämjande åtgärder och kampanj för ökat cyklande
🥦 Uppdrag att öka andelen ekologiskt producerade livsmedel till 50 % i de kommunala verksamheterna

Skola och kultur
👩‍🏫 10 miljoner i utökad förskolecheck och skolpeng
⛸ Utredning av en fritidsbank för utlåning av fritidsutrustning
🎫 2 miljoner till en Kulturcheck för skolorna, så att våra barn kan uppleva mer kultur i skolan
🏫 Stärkt natur- och kulturskola med 1,8 miljoner
🎭 1 miljon extra till allmän kulturverksamhet i kommunen
🏓 Uppdrag att utreda en fritidsgård i varje kommundel

Vård och omsorg
👵 5 miljoner extra för kvalitetshöjning i hemtjänsten
🧑‍🦼 Garantera rätten till plats på äldreboende för alla över 85 år
💆‍♂️ Uppdrag att identifiera hälsofrämjande insatser inom hemtjänsten, särskilda boenden och LSS

Läs hela vår budget i sin helhet här!

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss på e-post sollentuna@mp.se!

Relaterade nyheter

Sollentuna, 7 juli 2018

Gruppledarens månadsbrev – Juni och Juli 2018

Sollentuna, 23 oktober 2017

Gruppledarens månadsbrev – Oktober 2017

Sollentuna, 13 juni 2017

MP i Sollentunas budgetförslag för 2018-2020

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter