Gruppledarens månadsbrev - April 2018

Tidsbegränsade bygglov leder till sämre klimat

För flera år sedan slog Miljöpartiet larm om att alldeles för många skolor i kommunen har tidsbegränsade bygglov. Att inte ge ett permanent bygglov går fortare då processen inte blir lika omfattande. Det leder därmed till sämre kvalité vid granskningsarbetet som görs för att se om platsen och byggnaden är lämplig för ändamålet. Men eftersom ett tidsbegränsat bygglov enbart ska vara tillfälligt är skadan inte så stor. Vanligtvis. Det kan vara när baracker sätts upp för att en skola ska renoveras. Här i kommunen finns dock skolor som haft tidsbegränsade bygglov över 15 år, som är max-gränsen enligt lagen.

När det gäller förskolan Silverskogen i Tegelhagen är den inne på 16:e året med tidsbegränsat bygglov. Trots det sökte kommunen nyligen förlängt bygglov. Det blev Nej denna gång. Bygglovstjänstemännen önskade redan 2013 avslå ansökan, men den styrande majoriteten beviljade en förlängning av lovet. Jag trodde då att kommunen började förbereda för en avveckling, men så har alltså inte skett. Ägare till skolan, samt barn och deras föräldrar, får nu det plötsliga och chockartade beskedet att skolan måste stängas. Det är dåligt skött ur flera perspektiv. För en kommun som gör anspråk på att vara Sveriges mest företagsvänliga kommun duger inte detta. Att som kommun vara transparant och tydlig med vad som gäller är viktiga bitar i detta sammanhang.

Jakt på svartkontrakt

När majoritetspartierna fattade beslut om att sälja ut 2 000 av Sollentunahems lägenheter sa de att de avsåg att minska antalet olovliga hyreskontrakt. Detta för att till en liten del motverka det tapp av hyreslägenheter som beslutet förde med sig. Olovlig uthyrning är när en hyresgäst hyr ut lägenheten till någon person utanför kösystemet. Uthyraren tar olovligen ut en extrahyra, vilket inte är tillåtet. Dessutom skattar han heller inte för vinsten. Det har nu gått drygt 1,5 år, varför jag tyckte det var dags att ta reda på hur arbetet gått genom att lämna in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Han svarade att man lyckats återvinna drygt 100 kontrakt. Det är många med tanke på att det finns totalt 6 000 lägenheter, samt att det är svårt att bevisa att det rör sig om otillåten uthyrning. Varken den som hyr eller hyr ut har något incitament att anmäla. De lägenheter man funnit måste vara toppen på ett isberg av problemet och avslöjar hur omfattandet detta är. Jag är dock glad över att hyresbolaget arbetar med frågan. I Malmö däremot har politikerna tagit ett principbeslut att dessa brottslingar inte ska jagas. Men Göteborg har jag hört ska vara en föregångskommun som det är värt att lära av. Där arbetar man mycket aktivt med att motverka den olovliga uthyrningen.

Kommunen säljer och hyr tillbaka

På senaste fullmäktigemötet fattades beslut om att sälja Trollholmens skola i Rotebro. Skolan är en friskola och får en privat fastighetsägare efter försäljningen. För skolans del ska det inte göra någon skillnad. Men skolan har en tillhörande gymnastiksal som kommunen idag upplåter till bland annat bordtennisklubben och gymnasterna på icke-skoltid. Efter försäljningen kommer kommunen nu hyra tillbaka gymnastiksalen, vilket jag tror kommer bli en dyrare lösning. Förvisso har kommunen valt en hyrestid på 10 år för att försäkra sig om vad hyran blir här framöver. Men 10 år går fort. Därefter vet vi inte vad hyresnivån blir. Dessutom är det inte enbart positivt med en sådan relativ lång hyrestid heller. Det kan hända saker under tidens gång och då är kommunen fast i rådande avtal.   

Peter Godlund (MP)
Gruppledare

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: