Gruppledarens månadsbrev - Maj 2018

Dialogen i Norrviken

En lördag denna månad fick norrvikenbor och vibybor möjlighet att träffa förtroendevalda och tjänstemän från kommunen ute i Norrvikens centrum. Jag var där som vice ordförande i trafik- och fastighetsnämnden. Det blev en lyckad dag med fint väder och många besökare som lämnade många synpunkter som vi tog hand om. Den vanligaste åsikten jag fick ta emot var klagomål på den höga hastigheten bilar har när de kör på Vibyvägen. Där skulle jag vilja se att polisen oftare hade hastighetskontroller. Dessa skulle ta ner hastigheten och öka trafiksäkerheten. Kontrollerna borde dessutom bidra positivt till Polisens budget. Andra åsikter som lyftes var att det är skräpigt ute, att folk kör bil på cykelvägarna och att cykelvägen genom Norrviken ännu ej är sammanhängande.   

Politiker hälsar på företagare

Med jämna mellanrum besöker vi kommunstyrelseledamöter olika företagare i kommunen. Det ger en inblick i företagarnas utmaningar och villkor, vilket är nyttig kunskap för oss i vårt uppdrag. Nyligen genomfördes årets besök. Denna gång fick jag och ett par tjänstemän möjlighet att besöka Blå Huset i Helenelund. Det är en välkänd butik som säljer målarfärg och tapeter. Den har överlevt en ökande konkurrens från både de stora byggvaruhusen och från Internethandeln. Nyckeln har varit att ge god service med rådgivning till kunderna. Butiken vänder sig även till hantverkare, vilket gjort att försäljningen blivit mer jämn under året. Till dessa kan även färg levereras direkt ut till bygget. Det är en service som uppskattas då den spar tid för målarna. Blå Huset startar nu även upp en egen Internet-handel. På besöket blev jag uppmärksammad på den utveckling i miljövänlig riktning som skett det senaste decenniet av de olika färgprodukterna. En dramatisk minskning har skett av försäljningen av lacknafta. Butiken har även slutat sälja nyårsraketer då de kände att den försäljningen inte passade in i deras miljöprofil. Som avslutning fick vi höra en anekdot. I filmen ”Repmånad” med Janne ”Loffe” Carlsson utspelas en liten scen utanför Blå Huset. Det är när killarna ska köpa färg för att skriva ”helikopter” på lastbilen för att på så sätt kunna passera en, i övningen, sprängd bro när de ska ut på galej. I TV-programmet ”Stjärnorna på slottet” berättar Loffe att just den är hans favoritscen av allt han gjort. På hans begravning skrev sedan hans släkt ”helikopter” på kistan, efter Loffes egen önskan.

Mindre plast till haven

För snart ett år sedan presenterades en rapport som visade att det riskerar finnas lika mycket plast som det finns fisk i haven om utvecklingen får fortsätta som nu. Något måste därför göras! Även här lokalt i Sollentuna. En av alla källor till plastutsläppet är konstgräsplanerna. När så kommunen började planera för att ersätta fem av de äldre fotbollsplanerna menade jag att vi måste se vad som går att göra för att förhindra att de små granulatkulorna som ligger i gräsmattorna når havet. Glädjande nog höll hela trafik- och fastighetsnämnden med mig. Utredningen är nu klar. På senaste nämndmötet fattade vi beslut om att följa de förslag som presenterades för att minimera att dagvattnet för med sig dessa plastkulor. Förvisso blir de nya fotbollsplanerna ett år försenade, men det gör inget när slutprodukten blir så mycket bättre.

Peter Godlund (MP)
Gruppledare

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: