Är vi redo för den moderna mobiliteten?

Lyssna

Bildelningstjänsten DriveNow meddelade nyss att man lägger ned i Stockholm. För två år sedan la Car2go ned. Det är beklagligt och en tydlig signal till oss politiker om att det behövs bättre villkor för att få den moderna mobiliteten på rull!

En ny bildelningstjänst startar i Solna.

DriveNow och Car2go är så kallade free-floating car-sharing-tjänster som går ut på att bilar står på vanliga parkeringsplatser och kan lokaliseras, bokas och användas av vem som helst med hjälp av en app. Dessa tjänster fungerar utmärkt i andra europeiska städer. I Stockholm verkar det däremot segt. Båda de företag som under några år erbjöd bildelningsbilar i Stockholm har nu lagt ned.

Givetvis kan det vara så att affärsmodellerna inte höll eller att Stockholmare helt enkelt inte var mogna för nya sätt att använda bil. Men det vore märkligt. Bildelningstjänster nämns ofta som de första exemplen när moderna mobilitetslösningar (eller mobility management) ska saluföras. Att äga bil i en storstad är dyrt och opraktiskt. För många borde bildelningstjänster vara ett välkommet alternativ mellan taxi och egen bil, eller mer traditionella bilpoolstjänster.

Politiker får också fundera hur man kan underlätta för framtida etableringar, hur reglerna kan förenklas och villkoren förtydligas. Troligen behövs också ändrad lagstiftning för att hantera nya sätt att dela bilen.

På lokal nivå handlar det bland annat om följande frågor: Får kommuner tillhandahålla parkeringsplatser för bildelningsbilar? Kan bildelningsbilar få rabatt på parkeringsavgiften? Och även: Kan en kommun eller en region upphandla eller ge en koncession till bildelningstjänster?

Den moderna mobiliteten är på gång men precis som med självkörande bilar, anropsstyrda bussar och andra innovationer behövs rätt infrastruktur och politisk styrning för att få hjulen att snurra.  

Och för att avsluta med en god nyhet: Aimo, en ny bildelningstjänst, håller på att rulla ut sin verksamhet i Stockholm och Solna. Hoppas det går bättre den här gången!

Bernhard Huber (MP)

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: