Även de socialt utsatta behöver bostäder

Socialförvaltningen bistår personer som på grund av psykisk ohälsa eller missbruk har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden med lägenheter genom bland annat så kallade "sociala kontrakt". Därför är det viktigt att socialförvaltningen kontinuerligt får tillgång till nya lägenheter.

Vi har påtalat Socialförvaltningens behov av nya lägenheter i Solnas växande stadsdelar, till exempel i nya Hagastaden, säger Martin Marmgren (MP), 2:e vice ordförande i Socialnämnden.

Målet är att individen på sikt ska klara att ha en bostad som inte tillhandahålls av socialen. Då krävs det att det finns tillgång till lediga hyresrätter. Få i utsatta situationer har möjlighet att köpa en bostad. 

I Solna byggs det dock under alliansens ledning nästan uteslutande bostadsrätter. Den allt mer akuta bristen på hyresrätter drabbar både den nödvändiga rörligheten på våra sociala lägenheter och de Solnabor som berövas chansen att bo kvar i kommunen när de väl fått ordning på sina liv.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: