Bygg ett nytt ridhus i Huvudsta

Lyssna

På Hufvudsta ridklubbs politikerdebatt den 6 juni lanserade Miljöpartiet förslaget om ett nytt ridhus med tävlingsmått i Huvudsta. Sveriges näst största ungdomsidrott förtjänar bättre villkor i Solna.

På nationaldagen firade Hufvudsta ridklubb 50 år. De bjöd bland annat in till en politisk debatt i ridhuset där Miljöpartiets vice gruppledare Victoria Johansson deltog. Frågorna handlade om ungdomsidrott, ridsport och förutsättningarna för ridklubben.

Att barn och ungdomar idrottar är oerhört viktigt för folkhälsan. Politiken har ett stort ansvar för att skapa bra förutsättningar för idrotten och för att alla barn ska ges möjlighet att idrotta. Tyvärr finns brister idag eftersom idrotten varken är jämlik eller jämställd. Barn i familjer med lägre inkomst rör sig mindre än barn med rikare föräldrar och elitidrotten prioriteras alltför ofta på bekostnad av breddidrotten, vilket motverkar möjligheten för alla delta. Jämfört med killar har tjejer ofta sämre tillgång till bra anläggningar, attraktiva träningstider och resurser.

- Problemet med ojämställd idrott finns även i Solna. Miljöpartiet vill att idrotten ska vara till för alla barns bästa, inte bara för de bästa barnen och inte bara för pojkar, säger Victoria Johansson.

Ridsport är Sveriges näst största ungdomsidrott och det är särskilt många flickor som sysslar med ridning. Även i Solna är ridsporten stor. Hufvudsta ridklubb har närmare 400 aktiva ungdomar och hundratals står i kö för att få börja rida. Men idag finns inte utrymme för fler aktiva. För att ta emot fler medlemmar behövs bland annat plats för fler hästar genom nya boxar. Idag står också några av klubbens hästar i provisoriska boxar som behöver ersättas. Det är en viktig insats både för hästarnas välmående och för fler idrottande unga. Det behövs också omklädningsrum och förvaringsutrymmen.

De största problemen för Hufvudsta ridklubb är ridhuset och utomhusridbanan, som båda ägs av Solna stad och hyrs ut till klubben. Ridhuset är ett av de minsta i länet och har inte tävlingsmått, det skulle behövas ett 20 meter längre hus. Det innebär att tävlingar idag endast kan arrangeras utomhus, men säsongen för utomhusridning är kort. Ridbanan saknar dessutom fungerande dränering så när det regnar blir det översvämning och tävlingar måste ställas in. Eftersom tävlingar bidrar med intäkter som är avgörande för klubbens verksamhet är anläggningens brister oerhört problematiska för Hufvudsta ridklubbs ekonomi och framtid.

- För oss i Miljöpartiet är det en självklarhet att ridsporten i Solna ska ha bra förutsättningar. Kommunen måste ta sitt ansvar för att tillhandahålla en ändamålsenlig anläggning så att Hufvudsta ridklubb kan fortsätta med sin uppskattade verksamhet och så att fler barn kan börja rida. Därför vill vi bygga ett nytt ridhus med tävlingsmått, säger Victoria Johansson.

Det nya ridhuset skulle exempelvis kunna anläggas på den befintliga utomhusridbanan. På så sätt får klubben tillgång till två ridhus där parallella träningar kan hållas. Det är dags att investera i framtiden så att att fler unga i Solna kan börja rida.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: