Dags att satsa på Bagartorp

Bagartorp har stor potential som inte tillvaratas. Det satsas mycket resurser på områden omkring, men i Bagartorp försvinner service. Rivningen av Bagartorpsskolan har lämnat ett stort sår. Miljöpartiet vill istället satsa på Bagartorp så att människor ska kunna känna stolthet och gemenskap.

Marie Cham bor i Agnesberg och kandiderar till kommunfullmäktige (plats 4 på valsedeln). Hon står också bakom kvartersfesten Bagartorp blockparty, som Miljöpartiet har arrangerat två år i rad.

Bygg en ny skola

Bagartorpsskolan var en viktig mötesplats i mitten av Bagartorp, som nu har blivit förstörd. Miljöpartiet vill bygga upp en ny skola i Bagartorp, med plats för både undervisning och fritidsverksamhet. Vi vill även se till att de kommunala förskolorna får permanenta lokaler. Övriga förskolor ska rustas upp och underhållas bättre så att lärare kan fokusera på barnen.

Stärk den lokala servicen

Bagartorp behöver bättre service i form av vårdcentral, affärer och caféer. Det leder till större samhörighet i området. Miljöpartiet vill förnya Bagartorps centrum och ge kultur och föreningsliv mer utrymme.

Förbättra närmiljön

Det är ofta skräpigt runt Bagartorp. Vi vill förbättra städningen längs gångstråken, i parker och grönområden. Miljöpartiet vill också satsa på Överjärva gård. Vi vill renovera byggnaderna i den unika bondgårdsmiljön och se till att Naturskolankan finnas kvar.

Skippa skip-stop

Vi har kämpat för att skip-stop-trafiken vid Ulriksdals station tas bort. Istället för nya bilvägar vill vi förstärka kollektivtrafiken med tätare avgångar för att få bort trängseln i rusningstrafiken.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: