Det våras för Råstasjön

Lyssna

Den planerade byggnationen vid Råstasjön är fortfarande i hetluften. Chansen att nuvarande planförslag inte kommer att godkännas ökar.

Råstasjön

Solnaalliansen vill bygga 600-700 bostäder, till en stor del på strandskyddat område. Detaljplanen är i granskningsskedet och i samband med det har Länsstyrelsen skrivit ett yttrande som markerar tydligt att byggnation inom strandskydd inte kommer att accepteras. Länsstyrelsen markerar också att det gamla soptippsområdet som är förorenat med deponigas bör saneras inför eventuell byggnation.

 

Det finns alltså goda chanser att byggnationen enligt nuvarande planförslag inte kommer att godkännas. Det lär också bli alldeles för kostsamt att bygga på det lilla området utanför strandskydd.

 

- Bygg gärna bostäder längs Solnavägen, men låt Råstasjön vara i fred, säger Bernhard Huber, Miljöpartiets ledamot i stadsbyggnadsnämnden.  Det är glädjande att många Solnabors engagemang för att bevara Råstasjön börjar ge utdelning. Det är till en stor del Rädda Råstasjön-nätverkets förtjänst som gjort ett enastående arbete för att belysa värdet av Solnas kanske mest populära natur- och rekreationsområde.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: