Förstärk djurskyddet i Solna!

Djurhälsa, djurskydd och djurvälfärd är viktigt för oss i Miljöpartiet Solna. Vi anser att alla djur ska ha det bra och ha rätt till sitt naturliga beteende.

På riksplanet har Miljöpartiet drivit på för en ny och förbättrad djurskyddslag, som bland annat innehåller ett förbud mot att överge tamdjur, och som betonar betydelsen av god kunskap hos de som tar hand om djur. Problemet är att lagen inte alltid får genomslag i praktiken.

På lokal nivå har vi under mandatperioden lagt fram en motion om att förbjuda cirkusar med vilda djur i Solna. Cirkusdjur som elefanter och sjölejon tvingas resa långa sträckor instängda i trånga hägn och hindras från att utöva sina naturliga beteenden. Vi anser att Solna ska säga nej till cirkusar med vilda djur på stadens mark. Ett annat problem på lokal nivå är det finns katter och andra tama djur som överges och lever utan tillsyn och omvårdnad, vilket skapar ett stort lidande.

Miljöpartiet i Solna kräver:

  • att djurskyddslagens krav på rätt till naturligt beteende måste följas i praktiken
  • att Solna säger nej till cirkusar med vilda djur på kommunens mark
  • att Solna uppmärksammar frågan om katter och andra tamdjur som övergivits av sina ägare

Se också hur Miljöpartiet har svarat på Djurens rätt enkät om djurpolitiken: https://www.djurensratt.se/blogg/vad-vill-partierna-i-djurpolitiken-miljopartiet

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: