Grönare upphandling i Solna

Upphandling är ett viktigt verktyg för att nå miljö och klimatmålen, bidra till social hållbarhet och en inkluderande arbetsmarknad. Därför har Solna stad antagit en ny upphandlingsstrategi som sätter ribban för hårdare hållbarhetskrav i kommunens upphandlingar.

Skolmat är ett typiskt exempel för en kommunal upphandling.

Innan sommaren antog Solna stad en ny upphandlingsstrategi och för Miljöpartiet har det varit viktigt att stärka kopplingen till stadens klimat - och hållbarhetsstrategier.  Den nya upphandlingsstrategin är ett verktyg som stadens alla upphandlande enheter ska använda sig av, för att påverka samhällsutvecklingen både i miljömässig och socialt hållbar riktning. Och den nya strategin öppnar för innovationsupphandlingar som även möjliggör för marknaden att komma med innovativa lösningar och på så sätt vara med och bidra.

För att staden ska kunna följa upp och se så att avtalen faktiskt efterlevs och bidrar till en hållbar samhällsutveckling, har det var varit viktigt för Miljöpartiet att en ökad insyn av den upphandlade verksamheten förtydligats i strategin. Det har blivit ett krav på systematiskt miljöarbete och stadens leverantörer ska vid begäran redovisa sitt miljöarbete för staden.

Ett annat område som Miljöpartiet har fokuserat på är att sociala och etiska krav lyfts fram i strategin. Både vad det gäller inköp av varor, och att man kan ställa sysselsättningskrav i upphandlingarna. På så sätt kan människor som av olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden l, få möjlighet till arbete och ungdomar kan få sommarjobb, vilket är en viktig del av social hållbarhet. Inom samma område har även arbetsrättsliga krav blivit tydligare, där transparens, likabehandling och icke-diskriminerande behandling är några av kraven som måste uppfyllas.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: