Höj ambitionen för Solnas arkitektur!

Solna behöver bli vackrare. När staden förtätas behövs ett helhetsgrepp för bättre arkitektonisk kvalitet. Miljöpartiet kräver att kommunen anställer en stadsarkitekt som tar ett strategiskt ansvar för Solnas stadsutveckling och gestaltning.

Byggnation i kvarteret Lagern, Råsunda.

Solnabor klagar med all rätt att det saknas en röd tråd i det som byggs i Solna. Det saknas också lämpliga forum för en öppen och transparent diskussion om arkitektur och stadsutveckling. I Solna upprättas detaljplaner i allt för stor utsträckning utifrån exploatörernas nyckelfärdiga förslag. Det är de stora byggbolagen som dikterar villkoren och de bygger oftast utan större hänsyn till det befintliga beståndet. Kvaliteten blir lidande när ingen tar ansvar för helheten. Därför föreslår Miljöpartiet att kommunen återinrättar funktionen som stadsarkitekt.

En stadsarkitekt deltar övergripande i projekt avseende markutnyttjande, fysisk planering och bygglov, från tidigt skede fram till färdigställande för att säkerställa att gestaltningsfrågorna beaktas. En stadsarkitekt kan se från samordnad helhet till detalj och analysera den strategiska utvecklingspotentialen i den fysiska planeringen. Stadsarkitektens strategiska uppdrag innebär att att ta fram och leda arbetet med ett arkitekturprogram. Uppgiften innebär också att stötta politiker och medarbetare i kommunen och att synas utåt för att diskutera och förklara vad som är kvalitet i olika projekt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: