Nej till 1800 bostäder vid Råstasjön

Nej till 1800 bostäder vid Råstasjön

Miljöpartiet i Solna anser att det är häpnadsväckande att den borgerliga majoriteten i Solna har lagt fram ett förslag om att bygga1800 bostäder vid Råstasjön. Miljöpartiet säger nej till förslaget därför att vi värnar om Råstasjön för dess unika naturvärde, rödlistade fåglar och för dess viktiga plats för friluftsliv och rekreation.
Om området bebyggs enligt majoritetens förslag går omistliga naturvärden förlorade. Belastningen på grönområdet vid Råstasjön kommer att öka redan när bostäderna vid nya och gamla Arenan byggts klart. Staden behöver därför istället skydda och utveckla grönområdet runt Råstasjön som natur- och rekreationsområde. I en stad där 97 % av invånarna bor i höghus är de nära grönområdena av särskilt stor betydelse. Staden har ett ansvar att bevara den biologiska mångfald som är unik mitt i ett storstadsområde.

Majoritetens förslag vittnar om en kortsiktighet där pengar prioriteras framför långsiktiga värden så som ekosystemtjänster och värdet av gemensamma områden för rekreation. Miljöpartiet tar ansvar för framtiden och värnar om naturvärdena vid Råstasjön och dess unika plats i storstadsmiljö. 

Området kring Råstajön behöver bevaras, utvecklas och få ett utökat skydd som natur- och friluftsområde.

  • Sambandet Råstasjön-Lötsjön måste värnas i ett kommungemensamt samarbete.
  • Behovet av grönområden är stort i ett förtätat Solna med nästan bara höghusboende.
  • Naturvärdena väger tyngre än behovet av maximalt antal bostäder.

Miljöpartiet vill också utreda hur skyddet av ett större område runt Råstasjön skulle kunna utformas. Vi behöver finna former för skyddet av den lilla vildmarksskog med våtmarksområde som idag ligger utanför strandskyddsgränsen. Skogsområdet är nödvändigt för det rika och unika fågellivet vid Råstasjön. Spridningskorridorer för växter och djur behöver bevaras och förbättras.

Läs Miljöpartiets smarådsyttrande över detaljplan för del av Arenastaden

Relaterade nyheter

Örebro län, 3 februari 2023

Camilla Hansén: Sverige missar 15 av 16 mål för miljön

Skåne, 1 februari 2023

Idag chockhöjs Skånetrafikens biljettpriser

Örebro län, 30 januari 2023

Pia Frohman: I huvudet på en regionpolitiker

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter